Vlada KS dala saglasnost na zapošljavanja u Domu zdravlja

Vlada je danas dala saglasnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo da primi u radni odnos na neodređeno vrijeme dva ljekara specijalista pedijatra/specijalista porodične/opće medicine, osam ljekara opće medicine, dvije diplomirane medicinske sestre, dva diplomirana fizioterapeuta/okupaciona terapeuta, dvije srednje medicinske sestre na poslovima kućne njege/rad u zajednici, te dva fizioterapeutska tehničara.

Navedeni kadrovi su potrebni za rad Centra za rani rast i razvoj djece, a koji se uspostavlja pri JU Dom zdravlja na osnovu Protokola koji je u maju ove godine potpisan između Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, Ministarstva zdravstva KS, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.

Zadužen je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da obezbijedi finansijska sredstva za radnike na ovim pozicijama.

Prilikom prijema kadra u radni odnos, Dom zdravlja je dužan ispoštovati sve zakonske i podzakonske propise koji regulišu oblast zapošljavanja.

Radio AS