U Bosni i Hercegovini i dalje manje žena na rukovodećim i pozicijama odlučivanja

Međunarodni Dan žena, koji se, u cijelom svijetu, obilježava svake godine 8. marta, prilika je da se ukaže na položaj žena u društvu. U Bosni i Hercegovini je više visokoobrazovanih žena, ali ih je, u odnosu na muškarce, i dalje manje na rukovodećim i pozicijama odlučivanja.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, objavljenih u publikaciji “Žene i muškarci u BiH”, u Bosni i Hercegovini je u 2020. godini, od 13.291 diplomiranih studenata bilo 60 posto žena, od 3.143 magistara nauka i specijalista 64 posto žena, a od 153 doktora nauka 41 posto žena.

“Visokoobrazovane žene u Bosni i Hercegovini dominiraju u djelatnostima obrazovanja, zdravstva i društvenih nauka. U strukturi zaposlenih u obrazovnim ustanovama tokom 2020. godine, u Bosni i Hercegovini je radilo oko 99 posto odgajateljica u predškolskim ustanovama. Međutim, idući prema višim nivoima obrazovanja spolna struktura nastavnog osoblja se mijenjala. Žene su bile zastupljenije u osnovnom i srednjem obrazovanju, dok su više od polovine nastavnika i saradnika u visokoškolskim ustanovama činili muškarci”, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH.

Navedeno je da od ukupnog broja zdravstvenih radnika u javnom zdravstvu u BiH u 2020. godini gotovo tri četvrtine su bile žene.

“Doktorica je bilo 63 posto u odnosu na 37 posto doktora. U oblasti sudstva i tužilaštva, od ukupnog broja sudija i tužilaca, u 2020. godini bilo je 64 posto sutkinja (36 posto sudija) i 52 posto tužiteljica (48 posto tužitelja). Gdje su žene u privredi? Na osnovu spolne strukture upravnih odbora deset najviše rangiranih kompanija na berzi u BiH, u 2020. godini, upravljačku strukturu odabranih kompanija činilo je 17 posto žena i 83 posto muškaraca. Samo je jedna kompanija za predsjednicu imala ženu, dok su u ostalih devet kompanija predsjednici bili muškarci”, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH.

Radio AS