U četvrtak kratkotrajna etapna izmjena režima saobraćaja zbog održavanja B2B RUN utrke

Na području Općine Novo Sarajevo, u naseljima Grbavica i Hrasno, u četvrtak, 29.9.2022. od 17:00 do 18:45 sati održat će se poslovna utrka B2B RUN.

Za vrijeme održavanja utrke saobraćaj će kratkotrajno i etapno biti obustavljen na sljedećim lokacijama: ulica Vilsonovo šetalište (dionica od Ljetne pozornice Općine Novo Sarajevo do spoja sa ulicom Topal Osman-paše), ulica Topal Osman-paše, ulica Zvornička, ulica Aleja Lipa – promjena smjera pješačkom površinom preko mosta “Malta”, te ulica Vilsonovo šetalište (od spoja sa ulicom Topal Osman-paše do Ljetne pozornice Općine Novo Sarajevo).

Privremenu izmjenu režima saobraćaja vršit će pripadnici MUP-a KS, koji će prekidati kratkotrajno etapno obustavljeni saobraćaj kako planirane aktivnosti budu realizovane.

Organizatori utrke se svim građanima i građankama unaprijed zahvaljuju na razumijevanju i saradnji.

Radio AS