U Federaciji BiH 3. januar neradni dan

Neradni dan povodom Nove godine u Federaciji BiH je ponedjeljak, 3. januar.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike danas je saopšteno da je zakonom propisano da se Nova godina proslavlja 1. i 2. januara.

Ako jedan od dana u koje se slavi Nova godina pada u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni radni dan poslije ta dva dana.

S obzirom da 2. januar 2022. godine pada u nedjelju, to će se praznikom smatrati i prvi naredni radni dan tj. 3. januar 2022. godine.

Radio AS