U Kantonu Sarajevo se formira komunalna policija: Policajci će koristiti dronove, palice i sprejeve

Nadležna komisija Skupštine Kantona Sarajevo je jednoglasno podržala prijedlog zakona o osnivanju kantonalne uprave za komunalne poslove te je objašnjeno šta bi to trebalo značiti za građane.

Nakon što je prijedlog zakona podržan, poručeno je da će se njime pomoći poboljšanju komunalnog reda te da će se utjecati na ponašanje građana. Obrazloženo je koje će sankcije biti onima koji budu narušavali komunalni red.

“Mjere su izdavanje prekršajnog naloga te provođenje indirektnih mjera koje podrazumijevaju svakodnevno prisustvo komunalnih policajaca na terenu, 24 sata dnevno i svih sedam dana u sedmici, kao i primjena preventivno-edukativnih mjera u cilju postizanja željenih rezultata i učinkovitog provođenja komunalnih djelatnosti koje osigurava Kanton Sarajevo”, ukazano je.

Tvrdi se da će se zakonom o komunalnoj policiji, kojeg će Skupština Kantona Sarajevo razmatrati 27. januara, osigurati da komunalni policajci i komunalni inspektori izdaju prekršajni nalog kada uoče i utvrde prekršaj.

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša, kojom predsjedava zastupnik SDP-a Kenan Magoda, smatra da će se time skratiti procedura prekršajnog postupka. Ukazano je da će se prekršajni nalozi moći izdavati i na mjestu učinjenog prekršaja. Očekuje se da će se time doprinijeti povećanju broja izdatih naloga i komunalnom redu na prostoru cijelog kantona. Predstoji da zakon o komunalnim poslovima razmatra i sama Skupština Kantona Sarajevo.

Izrada ovog zakona potaknuta je dugotrajnim nezadovoljstvom građana kvalitetom održavanja čistoće na javnim površinama, kao i pritužbama na prikupljanje i odvoz komunalnog otpada te odlaganja otpada na glavnu sanitarnu deponiju.

Razlozi za donošenje zakona je očuvanje i unapređenje dostignutog nivoa kvaliteta i obavljanja komunalnih djelatnosti, promoviranje prihvaćenih vrijednosti zajednice te zaštita prava građana.

Istaknuto je da zakon na djelotvoran i lako razumljiv način omogućava postupanje komunalnih policajaca prilikom vršenja nadzora.

Komunalni policajci će kažnjavati lica u prekršaju izdavanjem prekršajnih naloga i biti na terenu 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici kako bi se efikasno provodile komunalne djelatnosti.

Time se kantonalne vlasti nadaju “stajanju u kraj” parkiranju na zelenim površinama, prljanju ulica blatom sa točkova kamiona prilikom njihovog izlaska sa gradilišta te nepropisnom odlaganju smeća kao i postavljanju plakata na mjesta koja za to nisu predviđena.

U budžetu je u svrhu provedbe zakona potrebno predvidjeti nabavku 16 putničkih vozila i dva kombija sa dodatnom opremom u vrijednosti od 900.000 KM te nabavku uniformi za komunalne policajce u iznosu od 480.000 KM.

Policajci će imati i dronove za koje će biti izdvojeno 20.000 KM te palice i sprejeve koji će također koštati 20.000 KM.

Fizička snaga, ručni sprej sa nadražujućim dejstvom i službena palica se neće moći upotrebljavati nad osobama mlađim od 14 godina, bolesnim i iznemoglim osobama, osobama s invaliditetom i ženama, osim ako nemaju vatreno oružje, oruđe ili neki drugi predmet kojim mogu ugroziti život komunalnog policajca.

Podsjetimo, kolegij Skupštine zakazao je za petak, 27. januar 2023. godine, održavanje Treće radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Radio AS