U Kantonu Sarajevo u toku akcija premještanja napuštenih vozila

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo koordinira akcijom premještanja napuštenih motornih vozila na području Kantona Sarajevo, čiji su nosioci Ministarstvo saobraćaja KS i KJKP Rad.

Akcija je počela 13.10.2022. godine i još traje. U akciju su uključena dva pauk-vozila, a do sada je premješteno 50-ak napuštenih vozila.

Premještanje se vrši s garaže u Bulevaru Mimara Sinana, na lokaciju koju je prethodno odredila Vlada Kantona Sarajevo. Krajnji cilj ove akcije je oslobađanje parking-mjesta na javnim parking-prostorima, čime se doprinosi rješavanju problema saobraćaja u mirovanju na području Kantona.

Radio AS