U KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja: Svečano otvoren Dnevni centar “Bjelavko”

U Kantonalnoj javnoj ustanovi “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Sarajevo danas je svečano otvoren Dnevni centar “Bjelavko”.

Centar će pružati dnevne usluge zbrinjavanja djece koja su u riziku razdvajanja od svojih porodica, koja se reintegrišu iz Doma u vlastitu porodicu, kao i sve djece u stanju potrebe.

Po riječima ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivane Prvulović, njegovo otvaranje je dio procesa deinstitucionalizacije kao i transformacije KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja.

“Ovo je za nas zaista svečani trenutak. Nadamo se da će ova nova, inovativna socijalna usluga doprinijeti tome da smanjimo na najmanju moguću mjeru rizik razdvajanja djece od njihovih porodica, ali i razvijemo puni potencijal djece u potrebi, da im pružimo psihološku, socijalnu, te dodatnu pomoć u edukaciji kao i da kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme”, istakla je ministrica Prvulović.

Naglasila je da ova kantonalna javna ustanova ima punu podršku Vlade i  resornog ministarstva, ali i mnogih donatora koji su podržali  i ovaj projekt, na čemu im je ovom prilikom zahvalila.

Direktor KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tarik Smailbegović kazao je da je otvaranje Dnevnog centra  jedna od posljednjih usluga u okviru transformacije ove ustanove, pored malih porodičnih domova, prihvatilišta i servisa  za podršku roditeljima koji su već uspostavljeni.

“Dnevni centar pružat će usluge na dnevnoj bazi za sve potrebe djece-njihove ishrane, odijevanja, učenja, zdravstvene njege ali i sve druge neophodne usluge. Svi su zadovoljni, mnogo je različitih sadržaja a to i jeste potreba, da se svako dijete individualno razvija, prepozna svoje afinitete i u tom pravcu razvija”, naglasio je direktor Smailbegović.
Istakao je dobru saradnju sa službama socijalne zaštite koje će upućivati djecu u Dnevni centar, ukoliko je to neophodno. Nekoliko mališana već koristi ove usluge, a sa njima su u dnevne aktivnosti trenutno uključena i  djeca iz centralnog objekta Doma.

Današnjoj svečanosti su prisustvovali i direktori kantonalnih ustanova socijalne zaštite  i to Centra za socijalni rad, Porodičnog savjetovališta, Odgojnog centra, Terapijske zajednice, Doma za socijalno-zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba i Gerontološkog centra.

Radio AS