Završeni radovi na rekonstrukciji regionalne ceste Semizovac – Ilijaš – Visoko

Početkom građevinske sezone završeni su i posljednji radovi na rekonstrukciji značajne regionalne ceste u Ilijašu, koja spaja Semizovac, Ilijaš i Visoko, a koju je danas, zajedno sa direktorom Direkcije za puteve KS Selmirom Kovačem obišao ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta.

Rekonstruisano je 1.300 metara saobraćajnice kroz dvije faze i to od mosta na rijeci Bosni u Malešićima do skretanja za Bioču u Starom Ilijašu. U prvoj fazi je urađena oborinska i fekalna kanalizacija.

Druga faza projekta je podrazumijevala rekonstrukciju kompletne saobraćajnice širine 2 do 3,5 metra. Izgrađeni su i trotoari sa obje strane, armirano-betonski zidovi i postavljena saobraćajna signalizacija.

“Građevinska sezona je počela, u narednom periodu nas očekuje početak radova na brojnim projektima cestovne infrastrukture koje smo planirali za ovu godinu. Završetkom radova na ovoj dionici realizovan je Okvirni sporazum u vrijednosti od dva miliona maraka i umnogome će svakodnevnica stanovnicima biti olakšana, jer smo dobili kvalitetnu i sigurnu saobraćajnicu za vozila i pješake“, istakao je ministar Šteta.

Pri rekonstrukciji ove ceste šahtovi su izmješteni iz saobraćajnice na trotoare što će doprinijeti dužem vijeku trajanja ceste.

Izvođač radova je MGBH d.o.o, a nadzor je vršio Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Radio AS