U KS se formira komunalna policija, koje ovlasti će imati i koliko će to sve koštati?

Skupština Kantona Sarajevo sutra će glasati o Nacrtu zakona o komunalnoj policiji Kantona Sarajevo.

Kantonalna komunalna policija imat će komunalne policajce, inspektore, policijski i inspekcijski nadzor. Komunalni policajci i inspektori imat će ovlasti i za izricanje novčane kazne osobama koje budu kršile propise.

Također će biti zaduženi za pregled poslovnih objekata, javnih površina, kao i transportnih sredstava, odnosno javnog gradskog prevoza.

Komunalni policajci vršit će nadzor nad provođenjem Zakona o komunalnoj čistoći na način da će preuzeti nadležnosti, obaveze i ovlasti Službe komunalnih redara KJKP Park, a ovim zakonom imat će pravo identifikovati osobe za koje sumnja da krše Zakon o komunalnoj čistoći.

Komunalni policajci imat će posebne značke i uniforme, kao i ručni sprej te službenu palicu u slučaju napada.

Za komunalnu policiju bit će nadležna Kantonalna uprava za komunalne poslove. Ovim zakonom propisuje se osnivanje Kantonalne uprave za komunalne poslove u Kantonu Sarajevo. Kantonalna uprava za komunalne poslove bit će zadužena za primanje prijava i pritužbi građana, te praćenje stanja u komunalnoj oblasti.

Osnivački i režijski troškovi komunalne policije koštat će Kanton Sarajevo 6.603.000 KM, a na godišnjem nivou 4.740.000 KM.

Za plaće uposlenicima je predviđeno 4.400.000 KM, dok će od osnivačkih troškova najskuplje izaći nabavka motornih vozila za potrebe komunalne policije, što će koštati 900.000 KM.

faktor.ba

Radio AS