U Novom Sarajevu pušteno u pogon novo specijalizovano vozilo za pražnjenje zvonastih kontejnera

U novootvorenom Reciklažnom dvorištu u ulici Paromlinska u Novom Sarajevo jutros je upriličena primopredaja i puštanje u pogon novog specijalizovanog vozila koje je namijenjeno za pražnjenje zvonastih kontejnera, a čija je nabavka sufinansirana od Općine Novo Sarajevo. 

Zbog nedovoljnog broja specijalizirane mehanizacije za odvoz otpada iz zvonastih i podzemnih kontejnera, te činjenice da je do sada samo jedno vozilo bilo u funkciji za cijeli Kanton Sarajevo, kontejneri se nisu mogli redovno prazniti. U cilju prevazilaženja tog problema, načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović inicirao je nabavku jednog specijalnog vozila za pražnjenje pomenutih kontejnera, te je danas vozilo i pušteno u rad.

Tom prilikom, Tanović je podsjetio da je otvaranje Reciklažnog dvorišta na ovom lokalitetu projekat koji je podržala Općina i Općinsko vijeće, a koji je zahvaljujući KJKP “Rad” u rekordnom roku i realiziran.

“Povod okupljanja u novosarajevskom Reciklažnom dvorištu je puštanje u pogon novog vozila za prikupljanje otpada iz zvonastih kontejnera koje je nabavljeno na inicijativu Općine Novo Sarajevo, a kako bi se unaprijedila komunalna higijena na području naše lokalne zajednice, ali i Kantona Sarajevo. Vozilo je nabavljeno nešto ranije, ali su se čekale procedure oko registracije kako bi moglo biti pušteno u rad jer samo na području Novog Sarajeva postoji 120 zvonastih kontejnera koji nisu do sada blagovremeno pražnjeni. Pored ovih projekata, mi nastavljamo uspješnu saradnju sa KJKP “Rad” i realizacijom projekta odvoza otpada u padinskim dijelovima općine. S tim u vezi, krenuli smo sa dijeljenjem individualnih kanti za otpad u naseljima Hrasno brdo i Kovačići”, istakao je Tanović.

Dodao je da je u Budžetu Općine za 2023. godinu planirana nabavka još jednog manjeg specijaliziranog vozila za prikupljanje otpada u padinskim naseljima gdje se nalazi veći broj manjih ulica u koje postojeća velika vozila ne mogu ući.

Ukupna vrijednost nabavke ovog vozila je 380.000 KM, od čega je Općina Novo Sarajevo sufinansirala nabavku vozila sa 200.000 KM, a preostali dio sredstava obezbijedio je KJKP “Rad”.

Portparol KJKP “Radr” Mirza Ramić podsjetio je građane o značaju segmenta pražnjenja i odvoza otpada, te projekta Reciklažnog dvorišta iskoristivši priliku da pozove sve stanovnike na korištenje Reciklažnog dvorišta i pravilnog odlaganje otpada.

Svi zainteresirani građani besplatno mogu koristiti Reciklažno dvorište tokom cijele godine od 08.00 do 20.00 sati od ponedjeljka do nedjelje, saopćeno je iz Općine Novo Sarajevo. 

Radio AS