U objektu dijagnostike i poliklinike KCUS-a prošle godine pruženo 4.589.560 usluga pacijentima

U objektu Dijagnostike i poliklinike (DIP) Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu prošle godine realizirano je 4.589.560 usluga tercijarnog i sekundarnog B nivoa zdravstvene zaštite, saopšteno je iz KCUS.

Na lokalitetu DIP-a smještene su dvije klinike (Klinika za hemodijalizu i Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju), tri klinička laboratorija (Klinička biohemija sa imunologijom, Klinička mikrobiologija i Klinička patologija sa citologijom), Dnevna bolnica Klinike za onkologiju, 16 ambulanti i savjetovališta klinika.

Kako kaže Meliha Omerović, odgovorna sestra DIP-a dnevno više hiljada pacijenta dobije uslugu (ambulantni i konzilijarni pregledi, konsultacije, dijagnostičke i terapijske procedure, laboratorijska dijagnostika i uzimanje uzoraka za laboratorijsku analizu, preuzimanje nalaza i ostale posjete).

“Pored velike frekvencije pacijenata uz veliki trud i napor osoblja uspijevaju se pružiti sve zdravstvene usluge”, navodi Omerović.

Prema podacima internističke discipline KCUS, u ambulantama DIP-a broj usluga tokom 2022. godine iznosio je 346.595 za 189.102 pacijenta.

“Maksimalno smo angažovani da svi bolesnici koji dođu u KCUS dobiju kvalitetnu uslugu. U ovih nekoliko proteklih godina postignut je veli napredak u svim sferama rada. Dnevni prosjek pacijenata je 492, a prosjek usluga iznosi 1.312 u internističkim ambulantama DIP-a. To je samo dio usluga koje se realiziraju u KCUS iz ove discipline”, naglasio je Alen Džubur, direktor internističke discipline.

Kako kaže Nermir Granov, direktor hirurških discplina, uvidom u izvještaje rada klinika, iz godine u godinu može se utvrditi značajan porast pruženih usluga.

“Na našim klinikama zbrinjavaju se najteži pacijenti iz cijele Bosne i Hercegovine. Uveli smo brojne nove procedure kao i obnovili opremu. O našem predanom radu govore i broj operativnih zahvata. U 2022. godini izvršeno 24. 196 operativnih zahvata. Broj ambulantnih pregleda je iznosio 219. 625, od toga je 140. 000 u hirurškim ambulantama DIP-u. To znači da smo imali 523 pregleda po danu samo u objektu DIP-a. Pokazali smo kako treba raditi”, objasnio je Granov.

Prema riječima Sandre Vegar Zubović, direktorice dijagnostičke discipline, dnevno se na Kliničkoj biohemiji sa imunologijom koja je smještena u objektu DIP-a evidentira se više od 1. 000 pacijenta, a uradi se oko 1.700 uzoraka i više od 13.600 analiza.

Na Kliničkoj patologiji, citologiji i humanoj genetici dnevno se uradi 110 uzoraka i 704 analiza, a na Kliničkoj mikrobiologiji više od 1100 analiza.

“OJ klinička biohemija sa imunologijom u 2022. godinu realizirala je 3.463.850 analiza za 1. 570.435 pacijenta. Klinička mikrobiologija 382.155 usluga i 256.960 analiza na Kliničkoj patologiji, citologiji i humanoj genetici”, navela je Vegar Zubović.

Kako kaže Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS ove brojke realiziranih usluga u KCUS dokazuju da pacijenti vjeruju KCUS i da su u proteklih nekoliko godina stvoreni najbolji uslovi za liječenje bolesnika.

“Kontinuirano radimo na stručnom usavršavanju uposlenika i praćenju najnovijih tehnoloških dostignuća. Prvi smo u BiH po stručnosti i visoko sofisticiranoj opremi. Također, svakodnevno radimo na širenju spektra usluga koje se pružaju bolesnicima. Naši ljekari svih specijalnosti rade odličan posao. Ponosni smo na veliki broj uspješnih operativnih zahvata i na realizaciji brojnih novih metoda i procedura u svim disciplinama. Ponosni smo što smo vratili ogromna dugovanja KCUS nastala lošim radom prethodnih uprava, što smo zanovili opremu negdje staru i po 30 godina i uz to popravili uslove rada i boravka bolesnika ali i plaće uposlenika. Nećemo se zaustaviti i istrajati ćemo na uspostavljanju strateške reforme zdravstva”, poručila je Izetbegović.

Radio AS