U opštini Centar okončana obnova četiri skloništa za zaštitu stanovništva

Služba za civilnu zaštitu Općine Centar u maju je okončala sanaciju četiri skloništa za stanovništvo.

Skloništa su u ulicama: Alipašina 11-13, Alipašina 15-17, Branilaca Sarajeva broj 19A i Antuna Hangija broj 67.

Sanacija skloništa podrazumijevala je čišćenje prostora, iscrpavanje vode, krečenje, uređenje podova i zidova, kao i radove na elektroinstalacijama.

Realizacijom tih radova skloništa su dovedena u uslovno i upotrebljivo stanje, te mogu poslužiti u svrhu namjene za koju su i izgrađena.

Radove na sanaciji skloništa izvodila je firma „Sela“ d.o.o. Sarajevo, a za popravke i investiciono održavanja skloništa, iz općinskog budžeta je izdvojeno 22.000 KM.

Inače, Služba za civilnu zaštitu Općine Centar, koja upravlja sa 51 skloništem, nastavlja sa aktivnostima.

U budžetu Općine Centar u ovoj godini izdvojeno je 445.000 KM, a od toga 45.000 KM je planirano za održavanje postojećih skloništa, dok je 400.000 KM rezervisano za izgradnju novog skloništa, saopćeno je iz Općine Centar.

Radio AS