U petak počinje isplata egzistencijalni naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je pripremilo naloge za plaćanje mjesečnih novčanih naknada utvrđenih Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, a koje se od februara 2022. godine obračunavaju centralizirano, uz plaćanje ovog resornog ministarstva direktno prema bankama.

Isplata dječijih dodataka na osnovu prava na mjesečna novčana primanja za djecu ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80% počela je od jučer, uz napomenu da se naknada isplaćuje u novom uvećanom iznosu od 93,85KM po djetetu. U obračun je uključeno 826 lica za 1.221 dijete.

Danas započinje isplata naknada na osnovu prava na mjesečna novčana primanja za nosioce najviših ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, nosioce „Partizanske spomenice 1941“ i djecu šehida – poginulog borca – branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa. U obračun je uključeno 761 lice.

Isplata novčanih sredstava za personalnu asistenciju za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide 100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica očekuje se od četvrtka, 06. oktobra 2022. godine. U obračun je uključeno 128 lica.

Sve je pripremljeno i za isplatu egzistencijalnih naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina , koja započinje u petak, 07. oktobra 2022. godine. U obračun je uključeno 3.008 lica, koliko su općine unijele u aplikaciju za plaćanje.

“Podsjećamo da je svako lice dužno blagovremeno prijaviti svojoj općinskoj službi za oblast boračko-invalidske zaštite promjenu koja utječe na ovo pravo, odnosno na njegov prestanak – zaposlenje, ostvarivanje prava na penziju i slično, kako ne bi došlo do neosnovane isplate. Obaveza prijavljivanje izmjene je utvrđena rješenjem koijm je pravo priznato. U slučaju neosnovane/nezakonite isplate, korisnik je obavezan istu u cijelosti vratiti”, poručuju iz Ministarstva za boračka pitanja KS.

Dodaju da pravo na egzistencijalnu naknadu NE MOŽE imati lice koje ostvaruju mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2018. godine u iznosu od 174,03KM, pri čemu se u prihode računaju i prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite – porodična i lična invalidnina i drugo.

“Korisnike koji utvrde grešku u isplati, kao što su netačan/nepripadajući iznos, isplaćen samo tekući mjesec bez retroaktive i drugo da se jave u nadležnu općinsku službu za BIZ, kako bi eventualna greška bila otklonjena”, pozvao je i ministar za boračka pitanja, dr.sci. Omer Osmanović.

Podsjetio je i da se navedena prava ostvaruju putem općina kojima su korisnici dužni prijaviti sve promjene koje utiču na pravo i na njegovu realizaciju.

“Svi korisnici koji promijene/zatvore račun trebaju o istom blagovremeno obavijestiti nadležnu općinsku službu, kako bi im sredstva mogla biti ispravno uplaćena”, precizirao je ministar Osmanović, te podsjetio da račun mora biti jedinstven za jednog korisnika i isti za sve „boračke“ naknade koje korisnik prima.

Radio AS