Gradsko vijeće usvojilo incijativu o revitaliziranju rimskog naslijeđa u Sarajevu

Vijećnik u Gradskom vijeću Dragan Stevanović predložio je inicijativu da Grad Sarajevo sa Turističkom zajednicom prigodno obilježi objekte iz rimskog perioda, te da ove aktivnosti inicira i kod drugih općina u Kantonu Sarajevu.

Gradsko vijeće Sarajeva je sa 20 glasova za, bez glasova protiv usvojilo incijativu koju je predložio vijećnik Stevanović.

Incijativa između ostalog predviđa da prostor između Historijskog i Zemaljskog muzeja dobije naziv Trg Publija Korenlija Dolabele, te da se postavi ploča sa osnovnim informacijama o njegovom namjesništvu.

Inače, Publije Kornelije Dolabela je bio rimski namjesnik za čije je uprave na prostoru današnje Bosne i Hercegovine izgrađeno nekoliko stotina kilomentara rimskih cesta, te je unutrašnjost povezana sa obalom.

Osim toga predlaže se postavljanje višejezične informativne table u blizini termalne rivijere na Ilidiži koja bi goste i turiste informisala da se od toga mjesta pa dalje prema Butmiru pružalo najstarije poznato naselje na sarajevskom području.

Na ulazu sa mosta kod restorana Brajlović da se postavi informativna ploča da se ulazi na područje res publica – jedinice muncipalne autonomije. Bili bi navedeni osnovni podaci, karte i objašnjenja. Također u parku bi bile izložene replike otkrivenih spomenika.

Incijativa predlaže i revitalizaciju planova arheoloških parkova koji su rađeni u prošlom stoljeću, te postavljanje kopije natpisa Res Publice Aqua S… ispred zgrade Kantona Sarajevo.

Planirano je da se inicira da Muzej Sarajevo uradi makete Butmirskog naselja i urbanog i upravnog prostora Res Publice Aqua S, te da se postave u Brusa Bezistan.

Kod SCC bi se postavila ploča sa koje bi stranci mogli pročitati šta se nalazilo na tom području u ranijim epohama uključujući i značenje gradinskog naselja Zlatište – Soukbunar – Debelo brdo.

Profesor rimske i ilirske historije na Filozofskom fakultetu Salmedin Mesihović zahvalio je na usvajanju ove incijative i poručio da je ovo dužno sjećanje na ilirske pretke, Desitijate kojima je pripadalo sarajevsko područje u predrimsko doba i naravno naše, već toliko dugo spominjanje Akvenjane (ustvari romanizirane Desitijate).

“Ovo možda izgleda banalno za sadašnju situaciju, ali itekako ce dugoročno imati efekt”, poručio je Mesihović.

Radio AS