U ponedjeljak prvi Sajam socijalnih usluga Općine Centar

Danas je u velikoj sali Općine Centar održana konferencija za medije povodom najave Prvog sajma socijalnih usluga Općine Centar Sarajevo koji će se održati u ponedjeljak, 8. jula, od 10 do 19 sati, u dvorani Doma mladih Skenderija.

Na održanoj konferenciji obratili su se načelnik Općine Centar Srđan Mandić,  ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković, direktor KJU “Porodično savjetovalište” Osman Šaljo i pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Amra Hašimbegović Vučković.

“Općina Centar implementira mješoviti sistem socijalnih usluga u saradnji sa partnerima iz sistema socijalne zaštite. Cilj sajma je da se posjetioci upoznaju sa pravima/uslugama koje mogu ostvariti u okviru Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Centar Sarajevo. Sajam socijalnih usluga takođe je prilika za razmjenu iskustava svih relevantnih sudionika iz sistema socijalne zaštite, poboljšanje međusektorske saradnje i unapređenje  sistema socijalne zaštite u lokalnoj zajednici”, pojasnio je Mandić u svom obraćanju. 

Koliko je važna sinergija lokalne zajednice i viših niova vlasti pojasnila je ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković.

“Zahvaljujem se načelniku Mandiću i njegovim saradnicima koji su prepoznali važnost ove teme i kreiranju ovog sajma, koji se po prvi put organizuje u Kantonu Sarajevo. Svjedoci smo da naši građani i dalje nisu u potpunosti informisani o uslugama koje se pružaju u kantonalnim ustanovama, a smatram da Kanton Sarajevo ipak prednjači kad su pitanju određene usluge u domenu socijalne zaštite, tako da će ovaj sajam biti izuzetna prilika kako za naše korisnike usluga, ali i za naše stručne kadrove koji će biti okupljeni na jednom mjestu kako bi razmijenili iskustva”, kazala je Pavić Pečenković.

“Naša dugogodišnja saradnja sa Općinom Centar izrodila je mnoge projekte, koji su polučili odličnim rezultatima. Recimo, Predbračno savjetovalište i Kamp bez mobitela za mlade samo su neke od aktivnosti koje naša ustanova provodi sa stanovnicima ove lokalne zajednice. Radujemo se sajmu socijalnih usluga i ovim putem pozivamo i druge načelnike općina, da zajedno radimo na očuvanju porodice kao stuba našeg društva”, poručio je direktor Šaljo.

Na Sajmu socijalnih usluga posjetiocima će se predstaviti:

 • Ustanova socijalne zaštite “Hilfswerk Kuća podrške”;
 • Centri za zdravo starenje Općine Centar;
 • Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama s poteškoćama u razvoju Općine Centar Sarajevo;
 • Fondacija lokalne demokratije;
 • SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina;
 • JU Kantonalni centar za socijalni rad;
 • KJU Gerontološki centar;
 • KJU Porodično savjetovalište; 
 • KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja; 
 • KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo;
 • KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba;
 • JU Terapijska zajednica Kantona Sarajevo.

Sajam socijalnih usluga besplatan je za sve posjetioce.

Radio AS