U poređenju sa prethodnom: Ove godine znatno niža koncentracija polena drvenastih biljaka, trava i korova

Iz Centra za ekologiju i prirodne resurse – Akademik Sulejman Redžić Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša upućen je  narativni izvještaj u kojem je sagledana situacija polena alergenih biljaka na području Kantona Sarajevo za period 23.06. – 29.06.2023. godine.

Kvalitativno-kvantitativnom analizom i specifičnim metodama koje se koriste u monitoringu polena utvrđeno je da je i prvu polovinu mjeseca juna zbog nepovoljnih vremenskih prilika, obilježila izuzetno niska koncentracija polena u vazduhu i to: MS Pofalići 380 pol.zrna/m3 zraka i MS Stari Grad 350 pol.zrna/m3 zraka.

U toku navedenog perioda na obje mjerne stanice konstatovan je polen borova, lipe, trava i korova. Vrijednosti koncentracije polena borova su se kretale u intervalu od 81 (MS Pofalići) do 82 (MS Stari Grad) pol.zrna/m3 zraka. Vrijednosti polena trava su se kretale od 158 (MS Pofalići) do 141 (MS Stari Grad) pol.zrna/m3 zraka.  Vrijednosti polena lipe su se kretale od 33 (MS Pofalići) do 38 (MS Stari Grad) pol.zrna/m3 zraka. U vazduhu je tokom monitoring perioda izmjerena visoka koncentracija polena trava (MS Pofalići), dok je na području MS Stari Grad izmjerena niska do umjereno visoka koncentracija polena trava.

Poređenjem izmjerenih koncentracija polena ove godine, sa istim periodom prošle godine konstatovana je znatno niža koncentracija polena drvenastih biljaka, trava ali i korova. Glavni razlog jesu nepovoljne vremenske prilike konstatovane tokom juna. Prognozirane vremenske prilike svakako idu u prilog osobama koje su alergične na polen biljaka, međutim bit će potrebna velika opreznost kada se stabilizuju vremenske prilike iz razloga što će sunčni i topli dani pogodovati polinaciji trava i korova čime će direktno biti ugrožene osobe koje pate od alergija. Kao i prethodnih sedmica, na preparatima koji se pripremaju u okviru Laboratorije za palinologiju (CEP-SR) nisu konstatovane partikule prašine, niti spore gljivica.

Osobama koje pate od alergija se preporučuje da svoje izlaske planiraju prema smjernicama i preporukama koje se navode u izvještajima koji se objavljuju na stranici Centra za ekologiju i prirodne resurse – Akademik Sulejman Redžić.

Svim osobama sa sezonskim rinitisom (peludna groznica) se preporučuje da se u slučaju promjene kliničke slike jave svom nadležnom ljekaru porodične medicine.

Izvještaji monitoring polena na području Kantona Sarajevo se kontinuirano objavljuju i na stranici Centra za ekologiju i prirodne resurse – Akademik Sulejman Redžić, te ih je moguće pronaći na sljedećem linku: http://www.pmf.unsa.ba/cep-sr/.

Radio AS