U Sarajevu konferencija “Efekti demografskih promjena na pružanje javnih usluga – slučaj BiH”

Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini UNFPA i Ambasada Republike Češke u BiH organizovali su danas u Sarajevu konferenciju o temi „Efekti demografskih promjena na pružanje javnih usluga – slučaj BiH“.

Kako je rečeno na pres-konferenciji prije ovog skupa, tokom konferencije će biti predstavljen izvještaj s obnovljenim projekcijama stanovništva do 2070. godine, kao i projekcije troškova obrazovanja, zdravstvene zaštite i penzija za narednih 10 godina.

Krajnji cilj konferencije je postizanje saglasnosti učesnika oko neophodnih reformi u navedenim sektorima, a koje će omogućiti nesmetano pružanje javnih usluga u periodu kad se očekuje značajno povećanje broja starijih osoba, kao i dalje smanjenje broja novorođenih.

Navedeno je da sve ovo dolazi u trenucima pojačanih migracija radno-sposobnog stanovništva, što u konačnici ima za posljedicu i značajne pritiske na izgradnju ljudskog kapitala, povećanje produktivnosti i budžetsku potrošnju.

Radio AS