U Sarajevu održana radionica “Pripremljenost i reagovanje u prirodnim katastrofama”

Gorska služba spašavanja – Stanica Sarajevo organizovala je 16. decembra radionice o temi “Pripremljenost i reagovanje u prirodnim katastrofama”, u kojim je učestvovalo oko 250 učenika četvrtih razreda srednje škole te nastavnici i stručno osoblje.

Radionice su održane u prostorijama JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo, JU Treća gimnazija Sarajevo i Srednjoškolski centar u Hadžićima i organizovane su u saradnji s kolegama iz Gorske službe spašavanja Srbije te Službe za civilnu zaštitu Općine Centar i Službe za civilnu zaštitu Općine Hadžići.

Projekat “Poboljšana spremnost za hitne intervencije i koordinisani odgovor u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine” sufinansira Evropska unija u okviru finansijskog instrumenta predpristupne pomoći (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020, koji ima cilj unaprijediti kapacitete za reagovanje u vanrednim situacijama sa fokusom na prirodne katastrofe u prekograničnom području.

Cilj realizacije je podizanje svijesti opšte populacije i ugroženih grupa o upravljanju prirodnim katastrofama, odnosno spremnosti, reagovanju i saniranju posljedica.

“Prirodne katastrofe svakodnevno odnose veliki broj ljudskih života i pričinjavaju veliku materijalnu štetu. Imajući u vidu nemogućnost apsolutnog sprečavanja posljedica prirodnih katastrofa, mjere spremnosti imaju zadatak da direktno ili indirektno smanje njihove negativne uticaje. Jedna od najvažnijih mjera koja doprinosi pripremljenosti da se na adekvatan način suočimo sa prirodnim katastrofama je unapređenje znanja i kapaciteta koje su razvili subjekti zaštite i spašavanja kako bi efikasno predvidjeli, u najboljoj mjeri odgovorili i na pravi način sanirali posljedice prirodnih katastrofa”, saopštili su iz Gorske službe spašavanja – Stanica Sarajevo.

Radio AS