U Sarajevu otvorena konferencija o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama u BiH

Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić danas je u Sarajevu otvorio međunarodnu konferenciju „Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u BiH“, koju je organiziralo Ministarstvo u cilju da domaći i međunarodni stručnjaci razmotre sve aspekte relevantne za energetsku efikasnost u javnim zgradama, posebno o modelima finansiranja i izgradnji kapaciteta.

Razgovaralo se o uklanjanju postojećih prepreka za daljni razvoj tržišta i povećanje energetske efikasnosti u sektoru javnih zgrada.

“Ova konferencija je prilika da javnost upoznamo o svemu što je Ministarstvo uradilo posljednjih sedam godina čime se pozicioniralo kao apsolutni lider u implementaciji mjera energijske učinkovitosti u javnim objektima”, izjavio je Martić.

Kaže da je kroz višegodišnju suradnju sa finansijskim institucijama poput Svjetske banke i UNDP-a i uz podršku proračunskih sredstava osugurano 53 milijuna eura za obnovu više od 400 objekata javne namjene i to najvećim dijelom obrazovnih, zdravstvenih i administrativnih.

S obzirom da se Federacija ne može osloniti samo na provođenje projekata kako bi poboljšala energetsku učinkovitost, naglasio je da je Vlada Federacije BiH osnovala Revolving fond kao samoodrživi finansijski mehanizam s ciljem prikupljanja finansijskih sredstava za provođenje mjera energetske učinkovitosti u javnim objektima u FBiH.

“Trenutno više od 2.000 objekata javne namjene još uvijek čeka svoj red za implementaciju mjere energetske učinkovitosti”, poručio je Martić.

Konferencija će rezultirati zaključcima koji će u formi smjernica biti dostavljeni nadležnim institucijama kako bi se kreiralo stimulirajuće okruženje za energijsku efikasnost u sektoru javnih zgrada, te pokrenule nove investicije za energijsku obnovu javnog sektora.

“Zato smo danas na konferenciji čuli šta je do sada urađeno i šta se planira na polju energetske efikasnosti u javnim objektima. UNDP već godinama radi sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja i sa drugim ministarstvima u Federaciji na pitanjima energetske efikasnoti. Naša poruka je da se samo poveća obim radova, da se možda radi više sa privatnim sektorom da se uzmu u obzir inovativne prakse koje postoje u BiH”, istakla je rezidentna predstavnica UNDP-a Steliana Nedera.

Prestavnici Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) već godinama rade na pitanjima energetske efikasnosti sa općinama u Federaciji i Republici Srpskoj, kao i sa kantonima.

“Do sada smo finansirali 22 miliona eura u BiH i zaista smo sretni što vidimo rezultate. Međutim, treba nastaviti raditi jer su u BiH zgrade još uvijek tri puta manje energetski efikasne od sličnih ili istih u Evropskoj uniji. Uspostavljeni revolving fondovi u Federaciji i Republici Srpskoj su pokazatelji da je enegetska efikasnost ozbiljna i prihvaćena priča i pozivamo vlasti da na tome nastave raditi i uključe privatni sektor kako bi imali bolje rezultate”, navela je direktorica Ureda EBRD-a u BiH Manuela Naessl.

Konferencija je bila prilika za razmjenu mišljenja i iskustava te prezentaciju primjera dobre prakse u oblasti energetske efikasnosti u EU i zemljama okruženja. To će Bosni i Hercegovini pomoći u procesu ispunjavanja zahtjeva iz Ugovora o Energetskoj zajednici i pristupanju EU.

Radio AS