U Sarajevu počela trodnevna konferencija “Inkluzija je dječije pravo”

Danas je u hotelu Hills počela počela trodnevna konferencija „Inkluzija je dječije pravo“ koju organizuju Ministarstvo za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, u saradnji sa Institutom za preduniverzitetsko obrazovanje KS. Cilj konferencije je senzibiliziranje društvene zajednice, a posebno školskih zajednica, za pitanja inkluzije i dječijh prava, kao i osnaživanje prosvjetnih radnika za rad sa djecom i mladima sa teškoćama.

“Skupština i Vlada KS imale su upravo takvu namjeru, da skrenu pažnju da je inkluzija dječije pravo i mi smo kroz kreiranje budžeta i jedan poseban program Vlade nastojali interresorno targetirati ovu temu. Produkt te saradnje je i ova konferencija na kojoj smo okupili stručnjake iz prakse i akademske radnike koji će zajedno progovoriti o svim izazovima i šansama u inkluzivnom obrazovanju. Izazovi se svode na stereotipna pitanja o tome da li je inkluzija za svakoga, da li djetetu treba asistent od prvog dana dolaska u školu, da li je inkluzija otežavajuća okolnost u radu ili je standard profesije. Svim ovim pitanjima ćemo morati posvetiti izuzetnu pažnju i dati odgovore”, izjavila je ministrica Hota-Muminović ovom prilikom.

Naglasila je da inkluzija ne može postojati samo na papiru i da sistem mora vrlo odgovorno raditi u okvirima nadležnosti, te da kapacitira i stavlja na raspolaganje sve materijalne i ljudske resurse kako bi inkluzija zaista zaživjela. 

“Kanton Sarajevo je u protekle dvije godine napravio velike iskorake u kapacitiranju mobilnih timova za podršku djeci s teškoćama, kao i stručnih službi škola, kroz zapošljavanje dodatnih asistenata i psihologa. Ali, želim naglasiti da nije dovoljan samo broj stručnjaka, nego moramo stalno nuditi teme stručnog usavršavanja, kao i prilike za profesionalni rast i razvoj ljudi koji su angažovani u procesu podrške inkluziji. Moramo uraditi više, ali i stalno se osvrtati na činjenicu da inkluziju zapravo nose nastavnici u učionicama, a da svi drugi podržavaju proces inkluzije kroz svoj stručni rad”, istakla je minsitrica Hota Muminović.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandra Nikolić podsjetila je da je inkluzija jedan od zacrtanih ciljeva globalnog održivog razvoja do 2030. godine.

“Vrlo je važno da znamo da je poruka cjelokupnog svijeta da niko ne smije ostati ‘iza’. Kada promišljamo o posebnim potrebama mladih ljudi u sistemima obrazovanja, mi moramo promišljati i o izvrsnosti pojedinaca koji žele ići na takmičenja, postizati više, o genijalcima koji trebaju trebaju posebne uslove da privedu kraju svoje školovanje”, poručila je ministrica Nikolić.

Direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS Senada Salihagić istakla je da Institut, u saradnji sa ministarstvima, kontinuirano organizuje stručne edukacije za mobilne stručne timove, asistente u nastavi, kao i nastavnike i odgajatelje u cilju poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa.

“Pripremili smo katalog stručnih usavršavanja za naredna tri mjeseca, a radimo i stadandardizaciju stručnih usavršavanja. I ova konferencija će sigurno uroditi konkretnim rezultatima od kojih će dobrobit imati naša djeca”, poručila je direktorica Salihagić.

Radio AS