U Sarajevu se danas održava kampanja “Želim biti dio društva” kao podrška osobama sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u Sarajevu se sutra održava kampanja “Želim biti dio društva”.

Kampanja “Želim biti dio društva” se provodi već četiri godine u Bosni i Hercegovini. Kampanje osmišljavaju i vode studenti sedam fakulteta iz četiri bh. grada: Sarajevo – Fakultet političkih nauka, Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju, Pravni fakultet; Zenica – Islamski pedagoški fakultet; Banja Luka – Fakultet političkih nauka Odsjek socijalni rad; Mostar – Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Univerzitet Džemal Bijedić.

Kampanja se održava u okviru projekta “Moj posao” kojeg implementira međunarodna organizacija People in Need uz finansijsku podršku Češke Republike.

Organizacija People in Need započela je kampanju koja ima za cilj podići svijest građana Bosne i Hercegovine o položaju i pravima osoba sa invaliditetom i zagovarati za njihov bolji status u društvu i ostvarivanje zakonom zagarantovanih prava, prvenstveno prava na rad i zapošljavanje.

Osobe sa invalidietom su, uz adekvatnu pripremu, apsulutno zaposlive i mogu dati svoj doprinos u ostvarivanju poslovnih ciljeva kompanija.

Neophodno je upoznati građane o važnosti njihove aktivne integracije u društvenu zajednicu te smanjiti predrasude i negativne stavove prema osobama sa invaliditetom kako bismo postigli sretnije i sigurnije okruženje za svaku osobu.

U kampanji, pored studenata, učestvuju i samozagovarači – osobe s invaliditetom koji zagovaraju i bore se za svoja prava u društvu. U sklopu kampanje kreiran je i odgovarajući video.  

Studenti Fakulteta političkih nauka u Sarajevu su povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, organizovali i prigodan događaj koji će biti održan dana danas, 3. decembra, u prostorijama Sarajevo City Center-a u terminu od 12:00 do 14:00.

“Ovim putem pozivamo sve građane i građanke da svojim prisustvom upriliče ovaj događaj, podrže osobe sa invaliditetom i na taj način poruče da smo svi ravnopravni članovi društva”, poruka je studenata sa FPN-a.

Radio AS