U Sarajevu završeno mjerenje emisije zagađujućih materija iz saobraćaja

Zrak u Bosni i Hercegovini, posebno u centralnim i sjevernim kotlinskim i dolinskim dijelovima zemlje izrazito je loš i nezdrav. Indeks zagađenja je visok tokom cijele godine, a cestovni saobraćaj je često jedan od većih uzroka zagađenja.

Kako bi se ispitalo u kojoj mjeri emisije iz saobraćaja utiču na zagađenje zraka, rađeno je istraživanje na frekventnim cestama u Sarajevu. Pokrenula ga je Švedska agencija za zaštitu okoliša (Swedish EPA) i Švedski institut za istraživanje okoliša (IVL), u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja, te Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Mjerenje se vršilo pomoću instrumenta za daljinsko ispitivanje koji se postavlja uz cestu i mjeri emisije CO, HC, NOx i čestica iz vozila. Mjerači su bili postavljeni pet dana (27.6-1.7.) na nekoliko različitih lokacija, i to u ulicama Alipašina prema skretanju za Betaniju, Kurta Schorka prije Stupske petlje, Hamdije Čemerlića kod nadvožnjaka i Alije Kučukalića kod pijace.

“Istraživanje se radi u sklopu projekta ‘IMPAQ – Poboljšanje kvaliteta zraka i upravljanja kvalitetom zraka u BiH’. Riječ je o trogodišnjem projektu koji bi trebao dati dugoročna rješenja za poboljšanje kvaliteta zraka u BiH. Kako je Sarajevo jedan od najzagađenijih gradova, istraživanje smo započeli upravo ovdje. Koristimo tehnologiju koja omogućava mjerenje emisija u prometu u realnom vremenu i zove se ‘daljinska detekcija’. Na ovaj način moguće je izmjeriti emisije iz hiljada pojedinačnih vozila tokom uobičajenog radnog dana. Zahvaljujući njoj moguće je napraviti procjenu emisije i kasnije definisati prijedloge za uvođenje lokalnih mjera kojima će se reducirati zagađenje“, kazao je Ake Sjoding iz IVL-a i podsjetio kako se ova metoda mjerenja koristi u mnogim velikim evropskim gradovima.

Rezultati istraživanja će pružiti naučne argumente za uvođenje potrebnih mjera radi poboljšanja kvaliteta zraka u Sarajevu.

“Dosadašnje analize su pokazale da kvalitet zraka zavisi od kućnih ložišta, negdje oko 50%, preko 30 % je uticaj iz saobraćaja, a u ostalom procentu industrija, pri čemu se ovi omjeri tokom godine mijenjaju. Urbani transport je generalno odgovoran za veliki procent emisija i stakleničkih gasova koje utiču na klimatske promjene. Budući da je raspon uticaja na okoliš širok, potrebno je definisati integralni paket regulatornih i finansijskih mjera za redukciju zagađivanja zraka iz saobraćaja. Upravo je to glavni cilj projekta koji Vlada Kantona Sarajevo realizuje sa švedskim i drugim međunarodnim partnerima. Da bi bili što efikasniji u ovom procesu, potrebno je vršiti monitoring i specijalna mjerenja, kao ova kojima danas prisustvujemo. Iz dosadašnjih istraživanja znamo da je uticaj saobraćaja na kvalitet zraka potcijenjen, budući da smo koristili za procjene metodologije i evropske emisione standarde, a naša vozila su u prosjeku starija i najčešće ne posjeduju katalizatore i filtere za prečišćavanje gasova. Dobijene podatke ćemo moći koristiti za različite vrste poređenja, a bit će nam od koristi pred nastupajuću zimsku sezonu tako da možemo inovirati plan interventnih mjera za slučajeve prekomjernog zagađenja zraka u KS“, kazao je Enver Hadžiahmetović, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Prilikom mjerenja uzimaju se u obzir geografski i vremenski uslovi, ali i prikupljaju informacije o vrsti i modelu vozila. Biraju se lokacije sa blagim nagibom uzbrdo, ili na izlazima iz kružnog toka, na kojima vozila prolaze sa dovoljnim opterećenjem motora, a time i dovoljnom količinom izduvnih gasova.

“Ministarstvo saobraćaja je aktivno učestvovalo u mjerenju emisija štetnih čestica iz vozila. Nakon pet dana mjerenja radit će se obrada podataka i znat ćemo tačno koliko je učešće zagađenja samo iz saobraćaja. Trebamo uzeti u obzir činjenicu da je ljeto i da je zagađenje dosta manje nego u zimskom periodu, ali je i dalje prisutno, te da je trenutno zagađenje očigledno iz vozila. Rezultati će nam pomoći da kreiramo dalje strateške pravce, te odredimo uvjete kretanja vozila u samom centru grada”, poručuje Tarik Bašović, pomoćnik ministra saobraćaja Kantona Sarajevo. 

Ova pilot studija će se moći koristiti i za buduće praćenje zagađenja. Pomoći će boljem razumijevanju štetnog uticaja saobraćaja na kvalitet zraka, boljem planiranju mjera, te podizanju svijesti građana i vlasnika automobila o zagađenju.

Radio AS