Vječna vatra sa novim dekorom i videonadzorom

Spomen-obilježje Vječna vatra u Sarajevu od danas je pokriveno stalnim videonadzorom, a ujedno je i postavljena odgovarajuća ukrasna ograda.

Vječna vatra je spomenik vojnim i civilnim žrtvama Drugog svjetskog rata u Sarajevu, a u cilju zaštite jednog takvog nacionalnog blaga, uprava Grada Sarajeva je odlučila adekvatno ga obezbjediti.

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić objavila je na svom zvaničnom Facebook fotografije na kojima je vidljivo na koji način je od sada Vječna vatra obezbjeđena i zaštićena.

“Svjedoci smo stalnog narušavanja izgleda i lošeg stanja u kojem se nalazi ovaj prepoznatljivi simbol bh. prijestolnice. Grad će uskoro pokrenuti i proceduru za tekuće održavanje spomen-obilježja što podrazumijeva sanaciju spomeničke ploče, zamjenu oštećenih podnih kamenih ploča te sanaciju vijenca”, napisala je Karić, ovim najavljujući da će uprava Grada Sarajeva poduzeti nove mjere kako bi sačuvala brojna spomen-obilježja u glavnom gradu BiH.

Radio AS