U Skupštini KS predloženo subvencioniranje produženog boravka u školama

Vildana Bešlija, zastupnica Naše stranke u Skupštini KS, traži subvencioniranje produženog boravka u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo.

Pored toga, Bešlija smatra da treba smanjiti minimalni propisani broj djece za organiziranje produženog boravka u školama.

“Savremeni način života roditeljima nameće potrebu zbrinjavanja djece nakon redovne nastave dok su oni na poslu. Pojedine škole nemaju dovoljan broj zainteresovanih roditelja u skladu sa minimalno propisanim. To onda onemogućava neke roditelje da upišu djecu u školu koju žele pa ih upisuju u škole koje organizuju produženi boravak a koje su nerijetko mnogo udaljenije od njihovog mjesta boravka”, poručila je Bešlija na današnjoj sjednici Skupštine KS.

Ona smatra da bi se time olakšalo roditeljima, a obrazovanje umnogome učinilo kvalitetnijim.

“Ako bismo smanjili minimalno propisani broj djece neophodne za organizaciju produženog boravka, uz subvenciju iz kantonalnog budžeta, škole bi bile više prilagođene potrebama djece. Tako bismo olakšali roditeljima a obrazovanje učinili kvalitetnijim. Na ovaj način bismo, nakon politike subvencioniranja boravka u vrtićima, brigu o našoj djeci podigli na veći nivo”, kaže Bešlija.

Bešlija je inicirala i organizovanje ljetne škole, koja bi učenicima u Kantonu Sarajevo pružila atraktivan sadržaj i tokom raspusta za one koji to žele, jer prema njenim riječima, ulagati u djecu u njihovom najranijem djetinjstvu je najpametnija investicija koju država može napraviti.

Radio AS