U Starom Gradu u posljednja dva mjeseca sanirano sedam ulica, uloženo 1,8 miliona KM

U posljednja dva mjeseca, s poboljšanjem vremenskih prilika i početkom građevinske sezone, intenzivirani su radovi na sanaciji saobraćajnica u Starom Gradu, a u skladu sa programom rada općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića za ovu godinu. U navedenom periodu sanirano je sedam ulica dok se u tri ulice trenutno izvode radovi.

Za projekte je izdvojeno oko 1,8 miliona KM.

Trenutni radovi

Veliki Alifakovac, Maguda i Megara

U toku su radovi na asfaltiranju dijela ulice Alifakovac od raskrsnice ulica Maguda i Megara, a ovi radovi izvode se u sklopu realizacije velikog projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Veliki Alifakovac, Maguda i Megara. Inače, radi se o završnim radovima, čija je vrijednost 1.444.800 KM.

Podsjećamo da se radilo o veoma kompleksnom i velikom projektu na Alifakovcu koji je uključivao rekonstrukciju i polaganje novih cijevi za vodovodnu mrežu, te oborinsku i fekalnu kanalizaciju kroz četiri ulice, na dužini od skoro 500 metara.

Završeni projekti

Abdesthana i Piruša

Prva ulica u kojoj su se izvodili radovi od početka ove godine je Abdesthana na Kovačima. Ulica Abdesthana sanirana je od broja 25 do broja 33 u dužini od 60 metara, a ulica Piruša od broja 1 do broja 11, dužine 76 metara. Projekat je koštao oko 34.000 KM, a izvođač radova je bila građevinska firma ‘OXA’. U obje ulice urađeno je uklanjanje oštećene asfaltne površine, djelimično uklanjanje ivičnjaka i ugradnja novih, tamponiranje i asfaltiranje.

Kamenica

Urađena je sanacija i asfaltiranje ulice Kamenica od broja 1 do broja 49. Radilo se o dionici dugoj oko 320 metara, na kojoj su se radovi izvodili u dvije faze: prva faza od broja 10 do broja 49 i druga faza od broja 1 do broja 10. Vrijednost projekta bila je oko 105.000 KM. Ulica Kamenica je lokalna sobraćajnica najprometnija na Mahmutovcu jer povezuje veliki broj ulica i sokaka, sa stotinama domaćinstava. Ranije su rađene djelimične sanacije, ali ovo je prvi put nakon dvadesetak godina da se pristupilo kompletnoj sanaciji kako bi se poboljšala putna komunikacija građanima u više ulica.

Safvet-bega Bašagića

Projekat sanacije dijela ulice Safvet-bega Bašagića, dionica iznad raskrsnica ulice Alije Nametka i Safvet-bega Bašagića do broja 161, završen je krajem aprila i time je zaokružen projekat sanacije najprometnije i najduže ulice u Starom Gradu. Ulica je sanirana u dužini od oko 280 metara čime je osigurana mnogo bolja saobraćajna infrastruktura. Projekat sanacije ovog dijela ulice je koštao oko 81.000 KM i finansiran je u cjelosti iz budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2022. godinu. Na ovoj dionici radilo se uklanjanje oštećenog asfalta sa ugradnjom tamponskog materijala, čišćenje slivnika i međuslivničkih veza sa ispiranjem cjevovoda, izdizanje šahtova, šibera i rešetki na potrebnu visinu i na kraju izrada novog sloja asfalta.

Hadžijska ravan

U mjesnoj zajednici Mošćanica realizovan je projekat sanacije krakova ulice Hadžijska ravan vrijedan 53.200 KM. Sanirana su i asfaltirana tri kraka ulice, od broja 9 do broja 33.

U ulici Hadžijska ravan uklonjen je dotrajali asfalt i izvršena sanacija odvodnje, ugradnjom plastične kanalizacione cijevi dužine 30 metara, izgradnjom kanala za odvodnju i tri slivne rešetke. Ovi radovi izvedeni su u prvom kraku, dužine 85 metara koji je potom asfaltiran. Drugi krak bio je makadamski, dužine je 30 metara.

Save Skarića

Asfaltirani su i dijelovi ulice Save Skarića, veoma značajne dionice za veliki broj građana naselja Mjedenica. Saniran je dio ove ulice od broja 2 do broja 4 u dužini od 80 metara, te na dijelu iznad stepeništa na spoju ulica Save Skarića i Hadžiabdinica u dužini od 20 metara. Radovi u ovoj ulici koštali su oko 19.000 KM.

Bistrik gornja čikma

Kaldrmisano stepenište u ulici Bistrik gornja čikma je krak ulice i jedina putna komunikacija za građane koji žive u toj ulici, te je važnost ovog projekta za stanovnike izuzetno velika.

Kompletan projekat uključivao je novu odvodnju za oborinske vode, kao i ugradnju slivnika, linijskih rešetki, te priključaka novoizgrađene oborinske kanalizacije na postojeću. Nakon tih radova urađeno je postavljanje nove kaldrme na dionici dužine oko 35 metara. Projekat je finansiran iz budžeta Općine Stari Grad iznosom oko 25.000 KM.

Radio AS