Kanton Sarajevo subvencionira gasne priključke, objava javnog poziva sutra

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović i direktor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Edis Baković potpisali su 19. maja 2022. godine Sporazum o saradnji na realizaciji projekta “Subvencioniranje gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevogasa”.

Ministarstvo je za realizaciju ovog projekta izdvojilo sredstva u iznosu od 240.000 KM, od čega će za subvencioniranje troškova izgradnje novih priključaka individualnih stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu biti izdvojeno 200.000 KM, a za subvencioniranje troškova izgradnje novih priključaka individualnih stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu 40.000 KM.

Cilj projekta je zaštita poboljšanja kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

Javni poziv za izbor korisnika subvencioniranja troškova izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu bit će objavljen sutra, 8. juna 2022. godine, na web stranici Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i u dnevnom listu “Oslobođenje”.

U okviru ovog projekta planirana je izgradnja novih priključaka za gas za individualne objekte, stambene jedinice u objektima kolektivnog stanovanja gdje postoji priključak za gas i za stambene jedinice u objektima kolektivnog stanovanja gdje ne postoji priključak za gas.

Maksimalan iznos subvencioniranja troškova izgradnje novih priključaka po stambenoj jedinici je 1.000 KM bez PDV-a.

Troškovi izgradnje gasnog priključka uključuju materijal i radove za izgradnju priključka i nabavku i ugradnju regulaciono-mjernog seta.

Prednost za subvencioniranje imat će kandidati sa većim brojem bodova na javnom pozivu.

Radio AS