U toku hortikulturno uređivanje školskih dvorišta u Kantonu Sarajevo

Sadnjom 20 novih mladih stabala i hortikuturnim radovima u dvorištu vrtića “Ljiljani” u Vogošći jutros je počela realizacija projekta uređenja prostora u i oko 14 odgojno- obrazovnih ustanova, odnosno škola i vrtića u Kantonu Sarajevo.

Projektom su obuhvaćene osnovne škole “Hrasno” i “Kovačići” u Novom Sarajevu,” Ćamil Sijarić”, “Osman Nuri Hadžić”, “Aleksa Šantić i “Mustafa Busuladžić” u Novom Gradu, “Zajko Delić” u Vogošći, “Hilmi ef. Šarić” u Tarčinu, “Šesta osnovna škola” na Ilidži, “Stari Ilijaš” u Ilijašu, Srednjoškolski centar u Hadžićima, “Vrhbosna” u Starom Gradu i dva vrtića JU “Djeca Sarajeva” – “Dječiji grad” u Novom Gradu i “Ljiljani” u Vogošći.

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS će sa 100.000 KM finansirati sve radove.

Resorni ministar Enver Hadžiahmetović je istakao važnost i doborobit koju će ozelenjavanjem ovih površina imati učenici škola, ali i šire zajednice.

Kantonalno javno komunalno preduzeće “Park” će u naredna dva mjeseca novim sadnim materijalom, posebno sadnicama stabala i ukrasnog grmlja, te hortikulturnim uređenjem urediti ova školska dvorišta.

Radio AS