U toku izgradnja šetališta i biciklističke staze pored Miljacke, na dionici Otoka – Hrasno

U toku su radovi na popločanju šetališta i izgradnji biciklističke staze pored Miljacke, na dionici Otoka – Hrasno.

Radove izvodi građevinska firma Dinalsa d.o.o. Sarajevo, a u sklopu projekta radi se zamjena asfaltnog dijela šetnice betonskim popločanjem na šetalištu u dijelu trase sa lijeve obale Miljacke, na dionici od pješačkog mosta u ulici Žrtava fašizma do mosta Kongresmena McCloskey-a.

Izvršeno je skidanje postojećeg asfaltnog sloja, postavljena podloga, a trenutno se vrši postavljanje novih betonskih ploča sa završnom obradom od granita i kvarca. Pješačka zona će biti izgrađena od ploča u dva dekora, a uz šetalište će biti izgrađena biciklistička staza, obostrano oivičena betonskim ivičnjacima. Radovi koji se izvode dio su prve faze uređenja šetališta u ovom dijelu novogradske općine, a finansira ih Općina Novi Grad Sarajevo.

Također, duž šetnice će biti postavljene parkovske klupe modernog urbanog dizajna i korpe za otpatke, kao i moderna LED javna rasvjeta, te zasađena živa ograda duž trase uz rijeku.

Radio AS