U toku izgradnja šetališta uz rijeku Dobrinju

Nakon provedene procedure javne nabavke za odabir najpovoljnijeg ponuđača na izgradnji šetališta na Dobrinji, uz rijeku Dobrinju, i potpisivanja ugovora sa firmom MIBRAL d o.o. Sarajevo, počeli su radovi na izgradnji šetališta duž obale rijeke Dobrinje.

Šetnica se gradi od novoizgrađene A transverzale do ulice Senada Poturka Senčija. U toku je tamponiranje trase, nakon čega će se raditi popločanje šetnice prefarikovanim betonskim opločnicima u dvije boje.

Na dijelu trase koji se nalazi uz padinu korita rijeke biće zasađena živa ograda, a u istoj zoni, u pojasu žive ograde, biće postavljeni novi rasvjetni stubovi na mjestima postojećih.

Pješačka zona će biti upotpunjena klupama za odmor šetača i korpama za otpatke.

Realizacija ovog projekta doprinjet će da ovaj dio jednog od najvećih naselja na području novogradske općine bude još ljepši i ugodniji za život stanovnika.

Radio AS