U toku izrada glavnog projekta uklanjanja stare sale za tjelesni odgoj u OŠ „Vladislav Skarić“

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić i direktor „IPSA Instituta“ Enko Hubanić potpisali su ugovor za izradu glavnog projekta za uklanjanje objekta fiskulturne sale za tjelesni odgoj ispred Osnovne škole „Vladislav Skarić“.

Iz budžeta Općine Centar kao finansijera je obezbijeđen iznos od 8.300 KM za izradu ovog dokumenta, dok pomenuta firma ima obavezu da u roku od 30 radnih dana završi i dostavi Općini Centar glavni projekat. U okviru izrade glavnog projekta „IPSA Institut“ će uraditi izradu projektnog zadatka, projekat izvedenog stanja te projekat uklanjanja građevine. Ovaj dokument je preduslov za raspisivanje tendera za odabir najpovoljnijeg izvođača radova za uklanjanje fiskulturne sale.

Nakon pokretanja tla iznad objekta škole Općina Centar je finansirala izradu statičkog nalaza koji je pokazao da sala nije sigurna za upotrebu, zbog čega su učenici ove škole tokom protekle školske godine svoje časove fiskulturnog odgoja i obrazovanja imali u Kulturno-sportskom centru Skenderija.

Uklanjanje objekta fiskulturne sale predstavlja samo jedan segment sveukupnog projekta u kojem zajednički učestvuju Općina Centar, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Zavod za izgradnju KS, a odnosi se na projekat rušenja objekta sale, sanaciju klizišta, te izgradnju nove fiskulturne sale.

Općina Centar će finansirati monitoring ovog klizišta kao i samu sanaciju, dok će za realizaciju ovog projekta i nadzor biti zadužen Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Izmjenama i dopunama budžeta Općine Centar za ovu godinu obezbijeđen je iznos od 2.490.000 KM za projekte sanacije klizišta na području općine Centar. Sredstva za izgradnju nove fiskulturne sale će obezbijediti kantonalno Ministarstvo za odgoj i obrazovanje.

Radio AS