U toku rekonstrukcija krova Osnovne škole “Džemaludin Čaušević”

U Osnovnoj školi „Džemaludin Čaušević“ u Švrakinom Selu, u toku su radovi na rekonstrukciji preostalog dotrajalog krova škole, gdje se zbog prokišnjavanja nastava odvijala u neuslovnim prostorijama. Radi se o dijelu objekta u kojem se nalaze učionice za učenike prvog razreda, produženi boravak i biblioteka.

Zahvaljujući ovim radovima, koje zajednički realizuju Općina Novi Grad Sarajevo i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, učenici i nastavno osoblje od ove školske godine će dobiti bolje uslove za rad i boravak u školi. Osim toga, azbestni krov biće zamijenjen limenim te će cijeli školski objekat konačno imati novi krov.

Direktorica škole Beba Šarkinović ističe važnost ovog projekta za djecu i nastavno osoblje, kako sa obrazovnog, tako i sigurnosnog, ali i zdravstvenog aspekta.

“Krov središnjeg dijela objekta koji je prokišnjavao sve do 2. sprata, obnovljen je 2014. godine, a radove je finansirala Općina, dok je 2016. godine saniran krov na fiskulturnoj sali škole sredstvima Ministarstva obrazovanja KS, sada se radi treći dio krova koji je bio od azbesta i prokišnjavao je, zbog čega su i dimnjaci bili oštećeni. Radovi se odvijaju i subotom kako bi sve bilo završeno do početka školske godine. Projekat je posebno važan radi sigurnosti djece i zdravstvenog aspekta obzirom da je krov bio od azbestnih ploča koje su štetne za ljudsko zdravlje. Realizacijom projekta steći će se uslovi za kvalitetniji početak školske godine”, istakla je direktorica Šarkinović.

Radovi obuhvataju zamjenu krovnog pokrivača, sanaciju krovne konstrukcije, postavljanje limenih opšava i novih oluka, kao i ostale građevinsko-zanatske radove koji su neophodni za izradu krova.

Za realizaciju ovog projekta izdvojeno je 47.586,56 KM, a sredstva su obezbijedili sufinansiranjem Općina Novi Grad Sarajevo i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo. Općina Novi Grad Sarajevo, je pored učešća u sufinansiranju, provela proceduru javne nabavke za odabir izvođača radova te obezbijedila koordinaciju i stručno-tehnički nadzor na realizaciji ovog projekta. Izvođač radova je firma ‘’Sela’’ d.o.o. Sarajevo.

Osnovna škola “Džemaludin Čaušević” izgrađena je davne 1954. godine, u toku rata od 1992-1995. godine bila je potpuno devastirana. Zahvaljujući donaciji Kraljevine Republike Danske, škola je obnovljena i nastavila je sa radom 4. oktobra 1996. godine. Danas je pohađa 350 učenika raspoređenih u 17 odjeljenja. Realizacijom ovog projekta učenici i nastavno osoblje dobili su bolje uslove za rad i boravak u školi.

Radio AS