U toku rušenje bespravno sagrađenih objekata na tranzitu

Općina Stari Grad Sarajevo, putem Službe za opću upravu i inspekcijske poslove, pokrenula je postupak rušenja bespravno sagrađenih objekata na tranzitu, u ulici Put Mladih Muslimana bb (kod tunela).

Riječ je o bespravno sagrađenoj garaži investitora B.H., na adresi Put Mladih Muslimana bb kojem je rješenjem urbanističko-građevinskog inspektora naloženo da poruši objekat u roku od pet dana i vrati lokaciju u prijašnje stanje. Kako investitor nije postupio po rješenju inspektora, objekat se uklanja prinudnim putem, a na teret vlasnika. Radi se o pomoćnom objektu-garaži  prizemne spratnosti, dimenzija 5×2,5 metara, izgrađenom od šljakobetonskih blokova.

Drugi objekat koji se uklanja je u vlasništvu R.H. koja je također objekat sagradila bespravno, te se oglušila o rješenje urbanističko-građevinskog inspektora da isti ukloni. Objekat je horizontalne osnove 4,5×4 metra, prizemne spratnosti, pokriven četvorovodnim krovom. I ovo rušenje vrši se na teret vlasnika.

Služba za opću upravu i inspekcijske poslove – Odsjek za inspekcijske poslove, tokom vršenja redovnog inspekcijskog nadzora na terenu evidentirao je ove objekte, te uputio pozive vlasnicima. Nakon što je utvrđeno da su objekti sagrađeni bez potrebnih saglasnosti naloženo je njihovo rušenje.

U prethodnom periodu, Općina Stari Grad je, putem Službe za opću upravu i inspekcijske poslove, izvršila uklanjanje ruševnog objekta površine 40m2 u ulici Timurhanova br. 12 na Hridu. Od ovog objekta je već duže vrijeme prijetila neposredna opasnost po građane i njihovu imovinu, na šta je upozoravano. Vlasnici ovog objekta nisu mogli biti evidentirani, te je doneseno Rješenje o uklanjanju opasnosti na NN lice. Usljed velike kompleksnosti objekta, koji se nalazi iznad glavne tranzitne saobraćajnice, objekat se uklonio ručno bez upotrebe velike mehanizacije, saopšteno je.

Radio AS