Kanton Sarajevo uspostavlja dnevne centre za rani rast i razvoj

Protokol o saradnji u oblasti ranog rasta i razvoja djece u Kantonu Sarajevo sklopljen je danas između Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, Ministarstva zdravstva KS, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS i UNICEF-a u Bosni i Hercegovini. Protokol su potpisale  resorne ministrice Naida Hota-Muminović i Ivana Prvulović, ministar Haris Vranić, te šefica Predstavništva UNICEF-a u BiH Rownak Khan.

Kako je istakla ministrica Hota Muminović, Vlada KS po prvi put multisektorski pristupa pitanjima inkluzije, kao i rane intervencije i detekcije svih poteškoća sa kojima se djeca susreću. S tim ciljem je nedavno usvojen i Program interresornih aktivnosti Vlade a koji, između ostalog,  predviđa uspostavljanje dnevnih centara za rani rast i razvoj pri našim domovima zdravlja, kao i jačanje kapaciteta Porodičnog savjetovališta i  predškolskih ustanova koji su ključni u procesu rane detekcije.

“Što se ranije uspostavi intervencija i detekcija, to će rezultati u ukupnoj funkcionalnosti djece,  kasnije omladine i odraslih ljudi, biti bolji. To je jedan zlatni period od rođenja djeteta do polaska u školu koji ni na koji način ne smijemo propustiti, bilo da je riječ o djeci sa ili bez teškoća. Ovdje smo posebno fokusirani na izuzetno ranjivu kategoriju, na djecu sa teškoćama i njihove porodice”, istakla je ministrica Hota Muminović.

Prva faza aktivnosti, po njenim riječima, podrazumijeva jačanje stručnih kapaciteta javnih ustanova Kantona Sarajevo koje pružaju servise građanima, odnosno porodicama i djeci sa teškoćama, kao i informisanje roditelja.

“Roditelji se često žale da puno lutaju, da dosta čekaju na usluge dijagnostike. Mi smo ovu temu otvorili i njome se bavimo upravo kroz jačanje kapaciteta zdravstvene i obrazovne struke, kao i struke koja pruža usluge socijalne zaštite, te kroz pružanje psiho-socijalne podrške roditeljima. Očekujemo da ćemo u ovoj kalendarskoj godini opremiti naša dva centra i kapacitirati stručne službe u Porodičnom savjetovalištu. Društvo se ubrzano mijenja i resursi koji postoje svugdje u svijetu, bit će na raspolaganju i u Kantonu Sarajevo. Uspostavljamo saradnju i gradimo veze i partnerstvo sa svima koji mogu pružiti podršku u ovom kontekstu a to je upravo UNICEF, kao jedan od ključnih partnera”, istakla je ministrica.
Šefica Predstavništva UNICEF-a u BiH Rownak Khan navela je da se ova organizacija već dugi niz godina bavi pitanjima rane detekcije svih poteškoća sa kojima se djeca susreću. Cilj je pružiti što bolju podršku djeci sa poteškoćama i to zajedničkim radom relevantnih institucija.

“Ono što me naročito raduje je kako se ovaj proces odvija u Kantonu Sarajevo. Ministrica je istakla da su izdvojena budžetska sredstva za ovu namjenu i upravo to je nešto što već sada obećava održivost ovog programa. Vrlo često se dešava da imamo planove određenih aktivnosti, ali kad dođe do realizacije nedostaju adekvatna budžetska sredstva. U tom smislu samo mogu zahvaliti ministarstvima za ove korake”, izjavila je  Khan.

Naglasila je da  porodice djece s teškoćama trebaju različite vidove podrške, te da im treba pomoći.

“Ponekad porodice ne žele u javnosti ni pokazivati djecu koje imaju određene poteškoće i mi u tom smislu planiramo pokrenuti jednu društvenu kampanju, a UNICEF ima resurse da to može uraditi”, istakla je Khan.

Radio AS