U ulici Briješće Brdo počela rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže

Općina Novi Grad Sarajevo potpisala je ugovor za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne mreže DN 100 mm u ulici Briješće Brdo sa izvođačem radova ‘’Manjo’’ d.o.o. Sarajevo.

Radovi su započeti danas i odnose se na rekonstrukciju i izgradnju postojeće vodovodne mreže na dionici od raskrsnice sa ulicom Izeta Karšića do crkve svetog Leopolda Mandića u Briješću, dužine oko 400 metara sa pripadajućim priključcima na individualne stambene i druge objekte.

Na ovoj dionici KJKP ViK je bilježio dugogodišnje velike gubitke vode i česte popravke kvarova zbog čega je oštećena saobraćajnica što predstavlja opasnost za odvijanje pješačkog i motornog saobraćaja. Nakon izgradnje nove vodovodne mreže, vršit će se i rekonstrukcija saobraćajnice na ovom potezu.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši firma ARTING BH d.o.o. Sarajevo i KJKP VIK d.o.o. Sarajevo ispred krajnjeg korisnika. Vrijednost ugovorenih radova je 176.692,19 KM.

“Izvođač radova pribavio je saglasnost Ministarstva saobraćaja KS o izmjeni režima saobraćaja u ovoj ulici, te obavještavamo građane da će se koristiti alternativni pravci prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji”, saopćeno je iz Općine Novi Grad Sarajevo.

Radio AS