U Zaštićenom pejzažu Bentbaša u toku akcija uklanjanja žljezdastog pajasena

Na području Zaštićenog pejzaža Bentbaša, duž Aleje ambasadora, počelo je uklanjanje Ailanthus altissima – žljezdastog pajasena.

Radi se o o veoma invazivnoj vrsti koja je u cijelom svijetu prepoznata kao jedna od najvećih prijetnji biodiverzitetu.

Ovo je prvi i najobimniji projekt u Bosni i Hercegovini u borbi protiv ove invazivne vrste, a provodi se na osnovu Sporazuma o realizaciji aktivnosti iz važećih planova upravljanja zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo, koji su potpisali ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović i direktor Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja KS Asad Jelešković.

Žljezdasti pajasen je vrsta koja je raširena na području spomenutog zaštićenog pejzaža, a radi se o brzorastućoj biljci, što pogoduje njenoj invazivnosti. 

Uklanjanje se vrši shodno biologiji vrste, te uz sve mjere zaštite propisane u Planu upravljanja područjem, kao i u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, odvija se mehanički prema metodologiji i primjerima pozitivne prakse iz drugih zaštićenih područja u regionu. 

Očekivani rezultati ovog pilot-projekta su oslobađanje prostora od ove i drugih invazivnih vrsta, što će osigurati normani razvoj zasađenih lipa u Aleji ambasadora, te sticanje iskustva i znanja u borbi protiv invazivnih vrsta, a što će omogućiti nastavak ovih aktivnosti u narednom periodu. 

Prostor Bentbaše je najmlađe zaštićeno područje pa se na ovaj način doprinosi zaštiti diverziteta biljaka i životinja, podiže nivo svijesti važnosti očuvanja prirode, a što u konačnici ima za cilj održivo upravljanje.

Radio AS