Kanton Sarajevo Općini Ilidža prenio pravo vlasništva, društvena infrastruktura u Hrasnici vraća se građanima

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur potpisali su danas ugovor o prijenosu prava vlasništva s Kantona Sarajevo na Općinu Ilidža.

Radi se o zemljištu u Hrasnici koje je prije agresije na Bosnu i Hercegovinu bilo uknjiženo kao državno vlasništvo, a nosilac prava raspolaganja bilo je privredno društvo u državnom vlasništvu “Famos”, koje je poslije agresije privatizovano. Imovina, između ostalog, obuhvata Dom kulture s pripadajućim zemljištem i Centar fizičke kulture s građevinskim objektima i pripadajućim zemljištem.

Zbog uočenih nepravinosti u ovoj privatizaciji Pravobranilaštvo Općine Ilidža prikupilo je relevantnu dokumentaciju, te je proslijedilo Pravobranilaštvu KS, koje je pokrenulo postupak povrata državne imovine pri Općinskom sudu u Sarajevu. Početkom jula prošle godine po osnovu sudske nagodbe ova imovina vraćena je i upisana u zemljišne knjige kao vlasništvo Kantona. Nedavnom odlukom Skupštine KS, omogućen je prijenos vlasništva na lokalnu zajednicu.

Premijer Forto danas je podsjetio da se za privatizaciju u BiH često kaže da je bila kriminalna, te da je ovo bio jedan od primjera u kojem je društvena infrastruktura, poput kulturne i sportske, završila u privatnim rukama.

“Nakon dugogodišnje borbe Pravobranilaštva KS, na inicijativu Općine Ilidža, imovinu koju smo uknjižili na Kanton Sarajevo vrlo rado vraćamo tamo gdje i pripada, lokalnoj zajednici, Općini Ilidža”, naveo je premijer Forto.

Načelnik Muzur je, ovom prilikom, pohvalio angažman Pravobranilaštva, te istakao podršku premijera, Vlade i Skupštine KS u ovome procesu. Objasnio je da slijedi uknjižba više od 250 dunuma zemlje na Općinu Ilidža, čime će ova općina, posebno naselje Hrasnica, imati veliku korist.

“Ako ne jedini, ovo je vrlo rijedak primjer da država poslije privatizacije, za koju znamo kakva je bila, nešto vraća u svoje vlasništvo. Za to smo se izborili zajedno. Ovo za nas znači da veliki broj parkova, javnih površina konačno možemo početi obnavljati, jer će sportska dvorana, stadioni, Dom kulture…, koji su u prethodnim godinama bili u vlasništvu privatne kompanije, konačno biti u vlasništvu Općine Ilidža. Velika je pobjeda sama činjenica da smo vratili nešto u vlasništvo države, a u smislu perspektive i razvoja, ovo je za nas velika šansa, jer ovaj prostor možemo obnavljati i razvijati”, zaključio je načelnik Muzur. 

Radio AS