Uk i Dedović ugostili delegaciju: Intenzivirati saradnju IFC-a i Vlade KS

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i ministar finansija Emir Dedović primili su delegaciju International Finance Cooperation (IFC), koju su činili regionalni menadžer za oblast Centralne i Jugoistočne Evrope Ary Naim, šefica Ureda za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Lada Buševac te ekspertica Senka Eminagić-Vranić.

Na sastanku se razgovaralo o poboljšanju saradnje između IFC-a i Vlade KS. Poseban akcent stavljen je na neophodnost skorog usvajanja novog kantonalnog zakona o javno-privatnom partnerstvu.

Kako je rečeno, to je neophodno za stvaranje čvrstih pretpostavki za efikasniju provedbu projekata IFC-a za potrebe KS, pogotovo u oblasti komunalne privrede, transporta i održivog razvoja.

Prilikom susreta naglašeno je da IFC ne nudi samo finansijski okvir za realizaciju projekata, nego i savjetodavnu pomoć.

Radio AS