Usvojen najveći budžet Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS

“Najveći i ambiciozni budžet Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u 2023. godini bit će realizovan vrijednim i fokusiranim radom svih uposlenih u ovom resoru, a sve s ciljem zaštite, prije svega, ranjivih kategorija stanovništva Kantona Sarajevo, a zatim i svih ostalih korisnika prava iz ove oblasti”, najavila je novoimenovana ministrica Enda Pavić-Pečenković.

U Budžeta za 2023. godinu na sljedećim pozicijama došlo je do uvećanja sredstava:

Na poziciji Socijalna zaštita planirana su sredstva u iznosu od 19.240.640 KM i uvećana su za 500.000 KM u odnosu na planirana sredstva u Nacrtu budžeta za 2023. godinu.

Najveći iznos sredstava planiran je na socijalnim davanjima, odnosno za primjenu zakona koji reguliše ovu oblast,  i to 16.939.940 KM. U ovaj iznos uvršteno je planirano povećanje cijena smještaja u KJU “Gerontološki centar”, ustanovi “Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom u zajednici” i NVO SOS Kinderdorf International.

Za Projekt održavanje spomen obilježja CŽR u Kantonu Sarajevo planirana su sredstva u iznosu od 110.000  KM. Projekt promocije hraniteljstva realizirat će se planiranim sredstvima u iznosu od 100.000 KM. Subvencioniranje troškova grijanja socijalnim kategorijama stanovništva implementirat će se planiranim sredstva u iznosu od 820.000 KM, te socijalni programi sredstvima u iznosu od 150.000 KM. Za naknade starateljima osigurano je 100.000 KM, za izradu socijalne karte u Kantonu Sarajevo 200.000 KM, za plaćanje zdravstvenog osiguranja angažovanih osoba po Programu sufinansiranja javnih radova 60.000 KM, te za troškove obezbjeđenja smještaja socijalnih kategorija stanovništva 40.000 KM.

Na poziciji Zaštita porodice s djecom planirana su sredstva u iznosu od 73.000.000 KM, a koja su uvećana za 13.000.000 KM, u odnosu na sredstva planirana u Nacrtu budžeta za 2023. godinu.

U ovaj iznos ukalkulisano je povećanje po osnovu uvećanja prosječne plaće u FBiH u 2022. godini koja iznosi 1.114 KM koja se isplaćuje porodiljama u radnom donosu i nezaposlenim porodiljama koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, u odnosu na prosječnu plaću za 2021. godinu koja je iznosila 996 KM, a čime su uvećane naknade za zaposlene porodilje, novčane pomoći nezaposlenoj porodilji i dodatne pomoći na ime brige i njege djeteta zaposlenoj i nezaposlenoj porodilji.

U okviru ove pozicije za porodilje – zaposlene i nezaposlene planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 55.617.571 KM. Dječiji dodatak isplaćivat će se planiranim sredstvima u iznosu od 15.817.689 KM. Subvencije obdaništa bit će uplaćivane iz sredstava u iznosu od 841.440 KM. Jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta bit će omogućena iz sredstava od 256.500 KM, a dodatnu novčanu pomoć u prehrani djeteta iz sredstava u iznosu od 194.400 KM. Omogućena je i zdravstvena zaštita djece iz sredstava od 242.400 KM, kao i obilježavanje Dječije nedjelje sredstvima od 30.000 KM.

Na poziciji Raseljena lica i izbjeglice planirana su sredstva u iznosu od 3.290.000 KM.

Iz ovih sredstava planirana je realizacija sljedećih projekata:

  • Projekt CEB – II – zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja u BiH – Tarčin
  • Projekt podrške održivom povratku u Kantonu Sarajevo,
  • Projekt sanacije stambenih jedinica interno raseljenim licima za koje postoje uslovi za pojedinačnu sanaciju,
  • Projekt unutrašnjeg uređenja stanova u zgradi I.G.Kovačića, općina Novo Sarajevo za interno raseljene porodice, te
  • Projekt podrške održivom povratku van Kantona Sarajevo.

Na poziciji Socijalni projekti planirana su sredstva u iznosu od 1.592.100 KM.

Ovim sredstvima planirana je implementacija projekata iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica, i to projekata sufinansiranja programa rada humanitarnih organizacija, projekata vezanih za uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom, pružanje pomoći za izgradnju kuće “Budi mi drug”, te projekata inkluzija s ranom intervencijom. 

Na poziciji Sufinansiranje rada javnih kuhinja planirana su sredstva u iznosu od 3.149.123 KM i veća su za 500.000 KM u odnosu na planirana sredstva u Nacrtu budžeta za 2023. godinu. 

I ovim planiranim sredstvima bit će omogućena realizacija Projekta sufinansiranje materijalnih troškova javnih kuhinja, te Projekta nabavke osnovnih životnih artikala za spravljanje obroka u javnim kuhinjama za lica u stanju socijalne potrebe.

Posebna pozicija planirana je i za izradu strategije demografskog razvoja i to iznosom od 50.000 KM.

Za sistemsku saradnju s dijasporom planirana su sredstva u iznosu od 10.000 KM.

Na poziciji Zaštita civilnih žrtava rata osigurana su sredstva u iznosu od 15.300.000 KM, i to  4.100.000 KM iz budžetskih sredstava i 11.200.000 KM u vidu granta višeg nivoa vlasti.

Na poziciji tekući grantovi udruženjima – devet udruženja koordinacije planirana su sredstva u iznosu od 671.600 KM i veća su za 155.000 KM u odnosu na planirana sredstva u Nacrtu budžeta za 2023. godinu.

U 2023. godini slijedi nastavak realizacije projekta Izgradnja prihvatilišta za prosjake i skitnice, obzirom da su za isti obezbjeđena kreditna sredstva, izabran je najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova, i slijede dalje aktivnosti na realizaciji ovog projekta u 2023. godini. Također u ovoj godini slijedi nastavak na Projekta utopljavanje objekata koje koriste osobe u stanju socijalne potrebe u Kantonu Sarajevo, obzirom da su za isti obezbjeđena sredstva iz kredita. Isto tako, u ovoj godini nastavit će se aktivnosti za realizaciji kupovine objekata na Otesu O-9 i O-10, kao i aktivnosti na izgradnji objekta kolektivnog stanovanja Šip.

“Ukupno planirana sredstava u Budžetu za 2023. godinu na poziciji ovog ministarstva iznose 120.257.113 KM, a za ustanove socijalne zaštite iz nadležnosti ministarstva planirana su sredstva u iznosu od 19.972.289 KM. Prema ovome, ukupno planirana sredstva u ovogodišnjem Budžetu za ministarstvo i ustanove socijalne zaštite iz nadležnosti ministarstva iznose 140.229.402 KM”, zaključila je ministrica Pavić-Pečenković.

Radio AS