Uk: Krećemo u kreiranje zakonske regulative kako bi regulisali status Gorske službe spašavanja KS

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk održao je sastanak s predstavnicima gorskih službi spašavanja s područja u KS, na kojem je razgovarano kako, u nedostatku zakonske regulative koja prevashodno treba da bude na nivou Bosne i Hercegovine ili entiteta, konačno regulisati status GSS-a u Kantonu Sarajevo.

Kako je istaknuto na sastanku, kojem su prisustvovali i zastupnici u Skupštini KS Danijela Kristić, Vibor Handžić i Vedrana Vujović, jaka i organizovana gorska služba spašavanja je prioritet za Kanton Sarajevo, s obzirom na njegov geografski položaj, turističke potencijale i druge značajke. 

“Na sastanku smo zaključili da je potrebno krenuti s kreiranjem zakonske regulative na nivou Kantona Sarajevo kada je ova oblast u pitanju, čime bismo bili prvi u BiH koji su to učinili. Nedopustivo je da pripadnici GSS-a svakodnevno rizikuju vlastite živote u spašavanju drugih, a da u isto vrijeme nemaju riješene zakonske regulative. Kreiranjem zakonskog okvira konačno bi se riješio status GSS-a, čime će im djelovanje u akcijama, potraga i spašavanja biti olakšano”, rekao je premijer Uk.

Radio AS