Pokrenuta inicijativa za potpuno ukidanje participacije u troškovima liječenja u KS

Zavod Zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu za ukidanje Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo.

Građani Kantona Sarajevo do sada su plaćali participaciju za više od četrdeset usluga prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu.

Ukoliko inicijativa bude usvojena, participacija u liječenju se više neće morati plaćati.

Kako je istakao direktor zavoda Muamer Kosovac, ovo je prvi u nizu projekata u cilju bolje zdravstvene zaštite građana.

“Zajedničkim aktivnostima sa Ministarstvom zdravstva i Vladom Kantona Sarajevo, Zavod je pokrenuo inicijativu za ukidanje participacije. Ovo je još jedan u nizu projekata kojim želimo omogućiti što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu našim osiguranicima. Zajedno sa Vladom KS pokazujemo da rad u interesu građana može i treba da bude mnogo bolji nego u prethodnom periodu”, kaže Kosovac.

Usvajanjem ove inicijative od strane Upravnog odbora Zavoda i Skupštine Kantona Sarajevo građani Kantona Sarajevo neće imati obavezu plaćati participaciju niti za jednu uslugu u javnim zdravstvenim ustanovama.

Radio AS