Ukidanje nedjeljne dežure u 6 domova zdravlja na području Kantona Sarajevo

Ukidanje nedjeljne dežure u 6 domova zdravlja na području Kantona Sarajevo izazvalo je veliko nezadovoljstvo stanovnika. Veliki buru na ovakvu odluku podigli su građani opštine Hadžići, smatrajući je diskriminatornom.

Osim Hadžića, dežure nedjeljom ukinute su u domovima zdravlja Stari Grad, Novo Sarajevo, Trnovo, Vogošća i Ilijaš. Međutim, stanovnici opštine Hadžići smatraju da im je ovim potezom učinjena velika nepravda, obzirom na to da svi pacijenti sada moraju ići u Dom zdravlja Ilidža, koji je ionako preopterećen.

Ukidanjem dežura u ovih 6 domova zdravlja, zdravstvene usluge su prebačene na DZ Ilidža, Novi Grad i Centar. Međutim, prema odluci ministarstva dijelu obaveza podliježe i Hitna pomoć.

“Mi smo dobili zadatak kao i sve ostale JU koje rade pod ministarstvom da uskladimo radno vrijeme. Prema tome je predviđeno da nedjelja bude slobodan dan, kao i to da se hitna medicinska pomoć pojača sa 5-7 novih timova kako bismo mogli udovoljiti tim novim zakonima”, rekao je Abel Baltić, direktor JU Dom zdravlja KS.

“Ja sam dao inicijativu prema domu zdravlja da se otvore 3 punkta i dalje da rade nedjeljom, to je na području Ilidže, Staroga Grada i Centra da bi eventualno oni koji primaju terapiju mogli dobiti terapiju”, naglasio je ministar zdravstva Kantona Sarajevo Haris Vranić.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti Federacije predviđa da 3 ustanove moraju raditi 24 sata dnevno, a to su hitna, Opća bolnica i Klinički centar.

tvsa.ba

Radio AS