Uklanjanje polomljenih stabala i čišćenje snijega u opštini Centar

Obilne snježne padavine zabilježene posljednjih dana u Bosni i Hercegovini i Sarajevu uzrokovale su probleme u normalnom funkcionisanju i komunikaciji, te napravile velike materijalne štete na drveću.

Kako bi se spriječile dalje štete i uklonila eventualna opasnost za imovinu i živote sugrađana Civilna zaštita Općine Centar angažovala je Službu za spašavanje iz ruševina formiranu pri KJKP „Park“ koja je u noći sa nedjelje na ponedjeljak vršila aktivnosti na hitnom uklanjanju polomljenih stabala i grana sa putnih komunikacija na području općine Centar.

Služba za civilnu zaštitu Općine Centar angažovala je i mjesne štabove civilne zaštite na čišćenju snijega na prilazima ambulantama i mjesnim zajednicama kao i na aktivnostima obilaska terena na područjima mjesnih područja. Ovom prilikom su ekipe uklanjale snijeg sa drveća kao i polomljene grane sa trotoara i saobraćajnica kako bi pješacima i vozačima omogućili nesmetano kretanje.

Također, uposlenici Službe za civilnu zaštitu su danas u ranim jutarnjim satima izvršili obilazak terena sa ciljem sagledavanja stanja na području općine Centar i tom prilikom konstatovano je da je stanje zadovoljavajuće ali se i dalje nastavljaju aktivnosti na uklanjanju polomljenih stabala i grana sa putnih komunikacija prema prioritetima.

Radio AS