Ukupno 40 miliona eura: Dom naroda FBiH odobrio zaduženje za projekat gradskog prevoza u Sarajevu

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je na današnjoj sjednici zaduženje po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta Gradski prevoz u Sarajevu.

Riječ je o zaduženju od 40 miliona eura i rokom otplate kredita od 20 godina, uz petogodišnji grace period.

Kako je navedeno, novac od zajma je namijenjen za finansiranje navedenog projekta za koji je planirana realizacija kroz četiri povezana podprojekta iz oblasti gradskog saobraćaja na području Kantona Sarajevo. Podprojekti se odnose na izgradnju i rekonstrukciju infrastrukture i nabavku vozila u javnom prijevozu te izgradnju gradskih saobraćajnica.

Novac od ovog zajma Federacija treba da prenese na Kanton Sarajevo kao krajnjeg korisnika i dužnika.

U prijedlogu ove odluke je navedeno da se njenim donošenjem stvara osnov za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, kojim će se propisati uslovi za davanje zajma Federaciji, a koji će biti identični uslovima pod kojima Evropska investicijska banka odobrava zajam Bosni i Hercegovini. Federacija Bosne i Hercegovine će pod istim uslovima sredstva zajma proslijediti dalje Kantonu Sarajevo.

U periodu implementacije, u budžetu Federacije nije potrebno osigurati novac za dodatno sufinansiranje navedenog projekta.

Odluka nalaže da Federalno ministarstvo finansija usaglasi i sklopi s Kantonom Sarajevo odgovarajući Podugovor o zajmu kojim će, u svrhu redovne otplate, definirati uslove vraćanja kredita.

Današnja sjednica Doma naroda je završena. Datum naredne će biti poznat naknadno.

Radio AS