UNFPA i Vlada Kantona Sarajevo najavljuju početak kampanje ”Za naše dane u mjesecu’

Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA) i Vlada Kantona Sarajevo ujedinili su se u promoviranju menstrualnog zdravlja i smanjenju menstrualnog siromaštva u Kantonu Sarajevo, kroz kampanju „Za naše dane u mjesecu“, koja počinje 28. maja.

Kampanja je organizovana u povodu obilježavanja Svjetskog dana menstrualne higijene, koji se obilježava od 2014. godine, a ovogodišnja tema je „Do 2030. početi menstruaciju doživljavati kao normalna pojavu“ u cilju izgradnje svijeta u kojem niko neće biti sputan menstruacijom.

Predstavnik UNFPA u BiH John Kennedy Mosoti nada se da će tom kampanjom biti smanjeni socijalni, ekonomski i psihološki izazovi s kojima se žene svakodnevno suočavaju u pogledu menstrualnog ciklusa.

“Menstruacija je suštinski povezana s ljudskim pravima. Kad žene i djevojčice nemaju siguran pristup proizvodima za održavanje menstrualne higijene, one tad ne mogu dostojanstveno upravljati svojom menstruacijom. Isključivanjem iz društvenog života i stigmatizacijom osoba zbog toga što imaju menstruaciju također se podriva princip ljudskog dostojanstva”, izjavio je.  

Kako u saopštenju za javnost navodi UNFPA u Bosni i Hercegovini, od početka naredne školske godine  higijenski proizvodi za održavanje intimne higijene tokom menstruacije bit će dostupni u svim školama u Kantonu Sarajevo da bismo bili sigurni da nijedna djevojčica neće izostati sa nastave u toku menstrualnog ciklusa.

“Kao što je i obećano u martu ove godine, Vlada Kantona Sarajevo i dalje je predana svim aktivnostima koje se provode u cilju okončanja menstrualnog siromaštva i posramljenosti u Kantonu Sarajevo. Obećali smo i ostvarit ćemo cilj misije, a to je dostava menstrualnih higijenskih proizvoda u dovoljnim količinama u sve srednje škole u Kantonu Sarajevo. Provest ćemo i druge mjere da bismo smanjili menstrualnu stigmu u ciljanim grupama”, izjavio je premijer Kantona Sarajevo Edin Forto. 

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović naglasila je da to ministarstvo podržava realizaciju projekta.

“Nastojat će da se, u sklopu aktivnosti, educiraju i osnažuju učenice i na taj način eliminira stigma i diskriminacija povezana sa menstrualnim ciklusom koja je specifična posljedica socijalnih nejednakosti”, saopšteno je. 

Radio AS