Univerzitet u Sarajevu domaćin ljetnog programa Univerziteta Northwestern za 2023.

Univerzitet Northwestern iz savezne države Illinois u SAD-u u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu organizira program pod nazivom Comparative Public Health: Serbia and Bosnia and Herzegovina-Program 2023.

Program će biti realiziran u Sarajevu i drugim gradovima u Bosni i Hercegovini krajem jula i početkom augusta 2023. godine. Dio je to šireg ponude studijskih programa koji Northwestern realizira širom svijeta, a izbor Univerziteta u Sarajevu za jednog od partnera u jugoistočnoj Evropi pokazatelj je pouzdanosti Univerziteta u Sarajevu te njegovih nastavnika iz različitih organizacionih jedinica kao poželjnih partnera za realizaciju navedenih programskih aktivnosti jednog od najprestižnijih američkih univerziteta.

Višegodišnja saradnja u okviru ljetnjog programa “Komparativno javno zdravstvo: Srbija i Bosna i Hercegovina” podrazumijeva niz predavanja, praktičnih radionica, posjeta muzejima, memorijalnim centrima, galerijama, zdravstvenim ustanovama, terapijskim zajednicama, kao i realizaciju stručnih ekskurzija u Bosni i Hercegovini s ciljem upoznavanja bosanskohercegovačke prošlosti, kulture i tradicije te funkcioniranje zdravstvenog sistema u administrativno složenoj zemlji što se u usporedbi sa Srbijom uklapa u širu sliku transformacije društava i državnopravnih sistema na širem post-jugoslavenskom prostoru.

Tokom boravka u Bosni i Hercegovini studenti Univerziteta Northwestern aktivno će učestvovati u realizaciji dva tematski različita, ali komplementarna programa. Prvi dio aktivnosti bit će fokusiran na predavanja o slavenskoj civilizaciji, odnosno, slojevitim bosanskohercegovačkim historijskim, kulturnim i tradicijskim identitetima u kontekstu savremenih političkih odnosa i funkcioniranja administrativnog sistema dok će drugi dio programa biti posvećen učenju o bosanskohercegovačkom zdravstvenom sistemu, funkcioniranju primarne i sekundarne zdravstvene zaštite te programima čuvanja mentalnog zdravlja, liječenja bolesti ovisnosti, te mehanizmima i modalitetima liječenja traumatskih iskustava.

Cjelovitim četverosedmičnim programom studenti će biti obogaćeni ne samo za predavanja istaknutih profesora Univerziteta u Sarajevup nego i direktno upoznavanje sa institucijama koje skrbe kako o čuvanju sjećanja na prošlost, tako i o unaprjeđenju mentalnog zdravlja društva u cjelini.

Radio AS