Univerzitet u Sarajevu promovisao 55 doktora nauka

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj, prorektori i dekani fakulteta, promovisali su danas u Narodnom pozorištu u Sarajevu 55 kandidata i kandidatkinja na čast doktora nauka.

Kako je u svom govoru kazao rektor Škrijelj, kandidati su prošli izuzetno zahtjevan put akademskog napredovanja i usavršavanja, ispunjen brojnim izazovima i odricanjima, te istovremeno i ohrabrujućim spoznajama o nauci kao jednom od ključnih uslova općeg društvenog napretka i razvoja.

“Danas promovišemo i slavimo vaše izuzetno akademsko i naučno dostignuće. Već sutra naša društvena zajednica očekuje i treba vaš predani i potpuni angažman u nauci, akademiji i zajednici. Sebi ne smijemo dopustiti luksuz da budemo tihi posmatrači bremenite svakodnevnice”, poručio je Škrijelj.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Aleksandra Nikolić ističe da današnji čin označava trenutak kada drutvo prepoznaje i slavi dostignuća, zalaganja i odricanja kandidata, čime je bh. društvo bogatije, snažnije i sposobnije da na kreativan način odgovori na kompleksne izazove.

“Nadam se da ste spremni i motivisani da prihvatitie ove izazove i da gradite mreže saradnje sa ljudime dobre volje, kako bi znanje i kreativnost aplicirali stvarajući nova, inovativna rješenje koja će oblikovati svjetliju budućnost BiH”, kazala je Nikolić.

Univerzitet u Sarajevu promovisao je devet kandidata na čast doktora medicinskih nauka, osam na čast doktora tehničkih nauka, po četiri kandidata na čast doktora ekonomskih i pravnih nauka, po tri kandidata na čast doktora političkih i zdravstvenih nauka, po dva kandidata na čast doktora socioloških, književnih, historijskih i hemijskih nauka.

Također promovisan je po jedan kandidat na čest doktora islamskih, sigurnosnih, društvenih, kriminoloških, upravnih, književnohistorijskih, lingvističkih, psiholoških, prehrambeno-tehnoloških, poljoprivrednih, kompjuterskih, bioloških, matematičkih i biotehničkih nauka, te doktora nauka scijalnog rada i fizike.

FENA

Radio AS