U subotu izmjena saobraćaja u centru Sarajeva zbog Povorke ponosa

Povodom održavanja BH povorke ponosa, u subotu, 25. juna 2022. godine, doći će do privremene izmjene saobraćaja u centru Sarajeva.

Saobraćaj će biti obustavljen od 15:00 sati na relaciji: Vječna Vatra – Titova – Zemaljski muzej.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo će saobraćaj usmjeravati na alternativne pravce kretanja i osigurati nesmetan protok vozila.

Alternativni pravac odvijanja saobraćaja iz pravca Starog Grada prema Novom Sarajevu je: Mula Mustafe Bašeskije (kod Katedrale) – Petrakijina – Mehmed Paše Sokolovića – Čekaluša – Bolnička – Stjepana Tomića – Tunel Ciglane – Halida Kajtaza – Zmaja od Bosne (kod Ambasade SAD).

Iz pravca Novog Sarajeva prema Starom Gradu alternativni pravac je: Zmaja od Bosne (kod Srednje ekonomske škole) – Hamdije Ćemerlića – Zagrebačka – Terezija – Skenderija – Čobanija – Obala Kulina Bana (kod Narodnog pozorišta Sarajevo).

Nakon stvaranja bezbjednih uslova na saobraćajnici, a nakon prolaska učesnika manifestacije, MUP će uspostaviti redovan režim odvijanja saobraćaja.

Za vrijeme privremene izmjene režima saobraćaja operateri javnog gradskog prijevoza putnika na području KS prilagodit će održavanje linija prevoza privremenoj izmjeni režima saobraćaja.

Radio AS