Univerzitet u Sarajevu promovisao 62 doktora nauka

Univerzitet u Sarajevu upriličio je u Narodnom pozorištu promociju 62 doktora nauka iz različitih oblasti.

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj poručio im je na svečanosti da promovisanje ne predstavlja samo završetak jednog razdoblja njihovog obrazovanja, već i početak profesionalnog puta kao naučnika i akademskih lidera.

“Vaše postignuće rezultat je napornog rada, upornosti i ljubavi prema nauci, ali i podrške vaših porodica i bližeg okruženja, kao i vaših mentora i akademskih kolega. Zahvalite im tako što će vaša strast prema nauci i vaša predanost unaprjeđenju društva ostati neupitna i tako što ćete uvijek nastojati biti primjer drugima, promovirajući visoke standarde akademskog ponašanja i naučne etike”, naglasio je.

Kako je kazao u izjavi za novinare, većina ih je zaposlena i vratit će se u mjesta gdje rade, sa diplomom doktora nauka. Neki od doktoranata su iz zemalja regije. Njihovim završetkom doktorskih studija društvo dobiva mlade i školovane ljude, osposobljene da pokreću nove projekte za dobrobit zajednice i građana zemalja u kojima žive i rade.

Resorni ministar u Vladi KS Pavle Krstić kazao je da Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade prepoznaje važnost visokog obrazovanja i naučnog istraživanja kao ključnih elemenata za stvaranje novog znanja i inovacija te će i dalje pružati podršku kvaliteti visokog obrazovanja i nauke jer se samo tako mogu dostići zadani ciljevi i održati korak sa svjetskim trendovima.

“Ulaganja u visoko obrazovanje i nauku predstavlja dugoročnu invasticiju u budućnosti KS i BiH i ključni je korak ka stvaranju društva zasnovanog na znanju i inovacijama”, naglasio je.

Kako je kazao, u ime doktora nauka i umjetnosti UNSA, doktor književnih nauka Fahrudin Kujundžić pred njima su brojni izazovi, da daljnjim radom opravdaju zvanje do kojeg su došli.

“Ali smatramo da smo zaslužili da danas budemo zadovoljni i ponosni zbog onoga što smo dosad postigli, pogotovo jer smo mi jedna od generacija čiji je doktorski studij velikim dijelom bio obilježen i iskustvom pandemije”, kazao je Kujundžić, asistent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Među doktorima nauka Univerziteta u Sarajevu deset ih je iz tehničkih i medicinskih nauka, sedam iz zdravstvenih nauka, pet je doktora pravnih nauka, četiri veterinarskih nauka, po tri su doktora sigurnosnih i lingvističkih nauka, po dva doktora socioloških, književnih, odgojnih i stomatoloških nauka, te po jedan doktor ekonomskih, islamskih, političkih, komunikoloških, kriminalističkih, pedagoških, poljoprivrednih, bioloških, hemijskih, geografskih i doktora nauka fizike, te socijalnog rada.

(FENA)

Radio AS