UNSA i KCUS potpisali ugovor o saradnji u obavljanju nastavnog i naučnoistraživačkog rada

Univerzitet u Sarajevu i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu potpisali su Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u obavljanju nastavnog, naučnoistraživačkog i izdavačkog rada.

Potpisnici ugovora su rektor UNSA Rifat Škrijelj, v. d. generalnog direktora KCUS-a Alen Pilav, dekan Farmaceutskog fakulteta Fahir Bečić, dekanesa Medicinskog fakulteta Amina Valjevac i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Nusret Drešković. Ugovor će naknadno potpisati dekani Stomatološkog fakulteta sa Stomatološkim kliničkim centrom i Fakulteta zdravstvenih studija UNSA.

Cilj potpisanog ugovora je regulisanje međusobnih odnosa u vezi sa provođenjem nastavne, naučnoistraživačke, izdavačke djelatnosti i drugih oblika saradnje, kao i regulisanje prava, obaveza i odgovornosti koje proističu iz povezanosti ugovornih strana u obavljanju svojih osnovnih djelatnosti, a u cilju unapređenja i ostvarivanja zajedničkih interesa.

“Bez zajedničkog rada nema kvalitetnog obrazovanja studenata iz oblasti medicinskih nauka i dijelom prirodno matematičkih nauka. Stoga je danas UNSA ovim činom popravio nedostatke koji su nastali u proteklim godinama”, kazao je Škrijelj.

Iako je KCUS u sudskom registru uveden kao Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, pojasnio je Škrijelj, “neko je iz sebi poznatih razloga, u proteklim godinama mijenjajući zakone i postupajući na nivou menadžmenta KCUS-a, doveo do toga da su se te dvije institucije, UNSA i KCUS, našle kao odvojene, a nikada nisu u suštini to ni morale niti smjele biti“.

“Stoga smo danas potpisali Ugovor sa KCUS-om, on je više formalno-pravnog karaktera, omogućava regularno i korektno plaćanje profesora, asistenata iz KCUS-a koji u značajnom procentu participiraju u realizaciji nastavnog procesa, omogućava se nesmetan pristup našim studentima UNSA sa naših fakulteta, pristup resursima Kliničkog centra zbog edukacije, izrade diplomskih i magistarskih radova, doktorata. Najvažnije, radi stručne edukacije naših budućih ljekara”, kazao je Škrijelj.

Također, dodao je, izbjegava se svaka mogućnost zloupotrebe prostora, da neko može sutra kažnjavati Klinički centar ili Medicinski fakultet itd.

Najavio je još jedan zajednički zadatak UNSA i KCUS-a, a to je da dobiju trajno rješenje, odnosno, rješenje na pet godina da su Univerzitetska bolnica, jer trenutno rade po privremenom rješenju koje je izdato.

Uz izraze zahvalnosti rektoru Škrijelju, doktor Pilav je kazao da je za Klinički centar najvažnija medicinska grupacija i njene članice – Medicinski fakultet, Farmaceutski, Stomatološki sa Stomatološkim kliničkim centrom, Fakultet zdravstvenih studija i Prirodno-matematički fakultet.

“Napokon smo u potpunosti uredili i potpisali vrlo bitan dokument, ugovor o međusobnoj saradnji. Ovim smo zvanično postali nastavna baza Univerziteta u Sarajevu”, kazao je Pilav.

Dodao je da je KCUS i do sada bio mjesto na kojem su se educirali svi studenti medicinske grupacije i Prirodno-matematičkog fakulteta i to će uvijek biti.

“Studenti su na KCUS-u prije svega dobivali znanje, a ljekari hirurške, dijagnostičke discipline, i sve druge im pružaju usluge, svakodnevnom im prenose znanje”, kazao je Pilav.

Jer, dodao je, studenti, učenici srednjih škola su buduća baza za popunjavanje nedostajućeg kadra i željno ih iščekuju “da po završetku fakulteta na našem i njihovom Kliničkom centru dođu i započnu svoju karijeru”.

TVSA/FENA

Radio AS