Upis studenata na Univerzitet u Sarajevu studijskoj 2023/2024. godini

Univerzitet u Sarajevu je 12. juna 2023. godine objavio konkurse za upis studenata u studijskoj 2023/2024. godini koji omogućavaju upis 5.264 studenta na prvi ciklus i integrirani studij, 3541 studenta na drugi ciklus studija, 205 kandidata na stručni studij, te 41 kandidata na specijalistički studij.

Uz podršku Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC), Univerzitet u Sarajevu i ove godine će upis kandidata vršiti putem informacionog sistema eUNSA.

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu studija provodi se isključivo online putem informacionog sistema eUNSA i web stranice https://upisi.unsa.ba/.

U konkursnim prijavnim rokovima kandidat može izabrati najviše tri fakulteta u okviru kojih može birati više smjerova/odsjeka.

Tokom trajanja Konkursnog roka kandidatima su omogućena najmanje tri reizbora fakulteta/odsjeka/smjera, a o čemu će biti obavješteni na početnoj stranici Informacionog sistema putem kojeg se provodi online upis, saopćila je Služba za odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu.

Radio AS